Warszawa, Polska

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Typ uczelni: medyczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Optometria
Pielęgniarstwo
Położnictwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Osteopatia
Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
Terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, ADHD, spektrum autyzmu)
Terapia ręki
Strona www uczelni:
mum.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności