Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
Accounting & AuditStudia w języku angielskim
Corporate ManagementStudia w języku angielskim
E-marketing & Social MediaStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
LeadershipStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja samorządowa
Bezpieczeństwo pracy (BHP)
Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Zarządzanie kryzysowe
Finanse i rachunkowość
Controlling i audyt finansowy
Doradztwo finansowo-księgowe
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Kryminologia
Pedagogika
Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży
Zarządzanie
Marketing
Marketing & social media
Menedżer biznesu
Rachunkowość i controlling
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Bazy danych
Bezpieczeństwo obiektów i informacji
Inżynieria systemów
Systemy mobilne
Systemy webowe
Technologie sieciowe
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
Logistyka procesów wytwórczych
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia
Pomoc psychologiczna i psychologia kliniczna
Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka
Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
Accounting & AuditStudia w języku angielskim
Corporate ManagementStudia w języku angielskim
E-marketing & Social MediaStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
LeadershipStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja publiczna
Administracja samorządowa
Bezpieczeństwo pracy (BHP)
Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Ochrona danych osobowych
Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Zamówienia publiczne
Informatyka
Internet rzeczy
Kryptografia i kryptoanaliza
Zaawansowane systemy baz danych
Kryminologia
Zarządzanie
Marketing
Marketing & social media
Menedżer HR
Przywództwo w biznesie
Rachunkowość i audyt
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie projektem
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia podyplomowewięcej »
Akademia nowoczesnego zarządzania coachingowego
Asystent rodziny
Audyt IT
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości
Audyt śledczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Budowanie kompetencji menedżerskich
Compliance w organizacji
Doradztwo i mentoring międzykulturowy
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
Emisja głosu
Inspektor Ochrony Danych (RODO)
Kontrola wewnętrzna i audyt
Logopedia
Media, kultura, sztuka
Menedżer Jakości
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Psychologia kliniczna
Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw
Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu
Suicydologia
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Wybór kierunku
Zarządzanie Flotą Samochodową
Zarządzanie kryzysowe w turystyce
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – Kontrola biznesowa

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration

Kursy, szkoleniawięcej »
Kontroling w praktyce dla zaawansowanych
Kontroling w przedsiębiorstwie w ujęciu praktycznym
Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek
Kurs przygotowujący do zawodu Sądowego Kuratora Społecznego
Psychografologia
Wprowadzenie do kontrolingu
Współczesne zagrożenia wykolejeniem społecznym dzieci i młodzieży
Zawodowy kurs dokształcający - Informacja i promocja turystyczna

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS
Gazeta Studencka FENIKS
Klub Absolwenta
Samorząd Studencki

Akademikiwięcej »
Dom Studenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Filia w BełchatowieBełchatów
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Filia w CiechanowieCiechanów
O uczelni

Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_w_Warszawie.jpg


Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
powstała w 1995 r. Założycielem Uczelni jest Stanisław Dawidziuk.

Uczelnia kształci 6 000 studentów w Warszawie, Bełchatowie, Ciechanowie i Karwinie na 12 kierunkach studiów. Do chwili obecnej Uczelnia wydała ponad 37000 dyplomów.

Od początku funkcjonowania WSM w Warszawie prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z uczelniami, m.in. z Belgii, Białorusi, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Hiszpanii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Uczelnia posiada Kartę Erasmusa.

WSM jako pierwsza spośród polskich uczelni niepublicznych zorganizowała Biuro Karier, które zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach łączących się z profilem szkoły, rynkiem pracy, możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaganiem zainteresowanym w podejmowaniu decyzji w sprawach edukacji i pracy. Biuro Karier zainaugurowało swoją działalność pod koniec września 2000 r.


budynek_WSM.jpg


„Kampus XXI wieku”

W 2005 r. uczelnia oddała do użytku przy ul. Kawęczyńskiej 36 na warszawskiej Pradze nową część kampusu, zwanego "Kampusem XXI wieku".

Dzięki tej infrastrukturze Uczelnia zwiększyła liczbę sal wykładowych oraz nowoczesnych laboratoriów.

Nowy Kampus posiada salę koncertowo-widowiskową (na 700 miejsc), basen pływacki, dwie hale sportowe (w tym jedną pełnowymiarową), akademik, podziemne parkingi.

WSM nie tylko polepszyła warunki studiowania i rekreacji studentów, ale zbliżyła się - a czasami nawet wyprzedziła - standardy europejskie.


Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności