Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Accounting and ControllingStudia w języku angielskim
Corporate ManagementStudia w języku angielskim
Crisis ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja bezpieczeństwa narodowego
Administracja - Administracja dyplomatyczno-konsularna
Administracja - Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)
Administracja - Administracja instytucji europejskich
Administracja - Administracja publiczna
Administracja - Administracja skarbowa
Administracja - Bezpieczeństwo pracy (BHP)
Administracja - Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Administracja - Samorząd terytorialny
Administracja - Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo Narodowe - Bezpieczeństwo Informacji Publicznej
Bezpieczeństwo Narodowe - Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
Bezpieczeństwo Narodowe - Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo Narodowe - Dyplomacja
Bezpieczeństwo Narodowe - Zarządzanie bezpieczeństwem transportu lotniczego
Bezpieczeństwo Narodowe - Zarządzanie kryzysem
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Analiza finansowa
Finanse i Rachunkowość - Bankowość i Ubezpieczenia
Finanse i Rachunkowość - Controlling i audyt finansowy
Finanse i Rachunkowość - Doradztwo Finansowo-Księgowe
Finanse i Rachunkowość - Finanse i Inwestycje
Finanse i Rachunkowość - Rachunkowość finansowa
Finanse i Rachunkowość - Rachunkowość i finanse publiczne
Finanse i Rachunkowość - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Pedagogika
Pedagogika - Pedagogika pracy
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika - Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna (nauczycielska)
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - Administracja europejska
Stosunki Międzynarodowe - Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
Stosunki międzynarodowe - Dyplomacja
Stosunki Międzynarodowe - Gospodarka funduszami europejskimi
Stosunki Międzynarodowe - Handel zagraniczny
Zarządzanie
Zarządzanie - eMarketing & Social Media
Zarządzanie - Marketing
Zarządzanie - Menedżer biznesu
Zarządzanie - Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej
Zarządzanie - Przedsiębiorczość międzynarodowa
Zarządzanie - Rachunkowość i controlling
Zarządzanie - Zarządzanie administracją publiczną w Unii Europejskiej
Zarządzanie - Zarządzanie działalnością innowacyjną
Zarządzanie - Zarządzanie funduszami europejskimi
Zarządzanie - Zarządzanie instytucjami i organizacjami lotniczymi
Zarządzanie - Zarządzanie państwem
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
Zarządzanie - Zarządzanie w bankowości i finansach
Zarządzanie - Zarządzanie w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Informatyka - Bazy danych
Informatyka - Bezpieczeństwo obiektów i informacji
Informatyka - Inżynieria systemów
Informatyka - Systemy mobilne
Informatyka - Systemy webowe
Informatyka - Technologie sieciowe
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Logistyka procesów wytwórczych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja - Administracja bezpieczeństwa narodowego
Administracja - Administracja dyplomatyczno-konsularna
Administracja - Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)
Administracja - Administracja instytucji europejskich
Administracja - Administracja publiczna
Administracja - Administracja skarbowa
Administracja - Bezpieczeństwo pracy (BHP)
Administracja - Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej
Administracja - Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
Administracja - Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Administracja - Samorząd terytorialny
Administracja - Zamówienia publiczne
Administracja - Zarządzanie ochroną zdrowia
Pedagogika
Pedagogika - Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna (nauczycielska)
Pedagogika - Terapia pedagogiczna
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - Administracja europejska
Stosunki Międzynarodowe - Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
Stosunki międzynarodowe - Dyplomacja
Stosunki Międzynarodowe - Gospodarka funduszami europejskimi
Stosunki Międzynarodowe - Handel zagraniczny
Zarządzanie
Zarządzanie - Dyplomacja europejska
Zarządzanie - eMarketing & Social Media
Zarządzanie - Integracja i bezpieczeństwo europejskie
Zarządzanie - Komunikacja społeczna
Zarządzanie - Marketing
Zarządzanie - Marketing polityczny
Zarządzanie - Negocjacje w dyplomacji
Zarządzanie - Przedsiębiorczość międzynarodowa
Zarządzanie - Przywództwo w biznesie
Zarządzanie - Rachunkowość i audyt
Zarządzanie - Systemy informacyjne zarządzania
Zarządzanie - Zarządzanie administracją publiczną w Unii Europejskiej
Zarządzanie - Zarządzanie działalnością innowacyjną
Zarządzanie - Zarządzanie funduszami europejskimi
Zarządzanie - Zarządzanie komunikacją wizualną
Zarządzanie - Zarządzanie państwem
Zarządzanie - Zarządzanie projektami
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
Zarządzanie - Zarządzanie transportem lotniczym
Zarządzanie - Zarządzanie w bankowości i finansach
Zarządzanie - Zarządzanie w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Psychologia
Psychologia - Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
Psychologia - Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
Psychologia - Psychologia mediów
Psychologia - Psychologia ogólna
Psychologia - Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji
Psychologia - Psychologia sądowa
Psychologia - Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching
Psychologia - Psychologia transportu
Psychologia - Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne
Psychologia - Społeczna psychologia międzykulturowa

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration

Studia podyplomowewięcej »
Administracja systemów bezpieczeństwa narodowego
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
Akademia Bezpiecznego Biznesu
Akademia Przywództwa
Asystent rodziny
Audyt śledczy
Bankowość korporacyjna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo instytucji finansowych
Bezpieczeństwo obiektów i informacji
Budowanie kompetencji menedżerskich
Business Management
Coaching w życiu i biznesie
Compliance w organizacji
Doctor of Business Administration
Emisja głosu
Executive Master of Business Administration (EMBA)
Gospodarowanie nieruchomościami
Kontrola wewnętrzna i audyt
Logopedia
Master of Law (LLM)
Mediacje rodzinne i małżeńskie
Menedżer Jakości
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
Menedżer wizerunku
Menedżerskie studia podyplomowe
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych
Ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Psychogeriatria
Psychologia kliniczna
Psychoonkologia
Social media i e-marketing
Socjoterapia
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Trener biznesu i rozwoju osobistego
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń

Kursy, szkoleniawięcej »
Kontroling w praktyce dla zaawansowanych
Kontroling w przedsiębiorstwie w ujęciu praktycznym
Kreowanie Marki i Wizerunku Firmy
Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek
Kurs przygotowujący do zawodu Sądowego Kuratora Społecznego
Mediacje
Psychografologia
Wprowadzenie do kontrolingu
Współczesne zagrożenia wykolejeniem społecznym dzieci i młodzieży
Zawodowy kurs dokształcający - Informacja i promocja turystyczna

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS
Klub Tańca "Precedens WSM"
Międzywydziałowe Koło Naukowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie - „MiKoNa"
Samorząd Studencki

Akademikiwięcej »
Dom Studenta

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych
Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Filia w BełchatowieBełchatów
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w CiechanowieCiechanów
O uczelni

Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_w_Warszawie.jpg


Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
powstała w 1995 r. Założycielem Uczelni jest Stanisław Dawidziuk.

Uczelnia kształci 6 000 studentów w Warszawie, Bełchatowie, Ciechanowie i Karwinie na 12 kierunkach studiów. Do chwili obecnej Uczelnia wydała ponad 37000 dyplomów.

Od początku funkcjonowania WSM w Warszawie prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z uczelniami, m.in. z Belgii, Białorusi, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Hiszpanii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Uczelnia posiada Kartę Erasmusa.

WSM jako pierwsza spośród polskich uczelni niepublicznych zorganizowała Biuro Karier, które zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach łączących się z profilem szkoły, rynkiem pracy, możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaganiem zainteresowanym w podejmowaniu decyzji w sprawach edukacji i pracy. Biuro Karier zainaugurowało swoją działalność pod koniec września 2000 r.


budynek_WSM.jpg


„Kampus XXI wieku”

W 2005 r. uczelnia oddała do użytku przy ul. Kawęczyńskiej 36 na warszawskiej Pradze nową część kampusu, zwanego "Kampusem XXI wieku".

Dzięki tej infrastrukturze Uczelnia zwiększyła liczbę sal wykładowych oraz nowoczesnych laboratoriów.

Nowy Kampus posiada salę koncertowo-widowiskową (na 700 miejsc), basen pływacki, dwie hale sportowe (w tym jedną pełnowymiarową), akademik, podziemne parkingi.

WSM nie tylko polepszyła warunki studiowania i rekreacji studentów, ale zbliżyła się - a czasami nawet wyprzedziła - standardy europejskie.


Mapa


« powrót - Uczelnie