Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Akademia Leona Koźmińskiego

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
EntrepreneurshipStudia w języku angielskim
International ManagementStudia w języku angielskim
MarketingStudia w języku angielskim
Management and Artificial Intelligence in Digital SocietyStudia w języku angielskim
Administracja
Ekonomia
Ekonomia
Gospodarka narodowa
Rynki zagraniczne
Finanse i rachunkowość
Finanse i bankowość
Rachunkowość, finanse i skarbowość
Psychologia w zarządzaniu
Studia prawno-biznesowe na administracji
Zarządzanie
Marketing
Przedsiębiorczość
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Digital MarketingStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Corporate Accounting and Reporting – ACCA trackStudia w języku angielskim
Corporate Finance – CFA trackStudia w języku angielskim
International Banking - Anti-Money LaunderingStudia w języku angielskim
Health Economics and Big Data AnalyticsStudia w języku angielskimStudia dualne
Information Technology, Management and Organizational ChangeStudia w języku angielskim
International Strategic ManagementStudia w języku angielskim
Logistics and Supply Chain ManagementStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Innovation ManagementStudia w języku angielskim
Strategic ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
E-administracja
Studia prawno-biznesowe na administracji
Zarządzanie publiczne
Ekonomia
Gospodarka, polityka, strategia
Międzynarodowe otoczenie biznesu
Finanse i rachunkowość
Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
Bankowość oraz strategie inwestycyjne
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Prawo zatrudnienia
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie projektami
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska
Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawo i finanse
Doradztwo finansowe
Prawo gospodarcze

Studia doktoranckiewięcej »
Ekonomia Studia w języku angielskim
Finanse Studia w języku angielskim
Prawo Studia w języku angielskim
Psychologia Studia w języku angielskim
Zarządzanie Studia w języku angielskim
Engineering Studia w języku angielskim

MBAwięcej »
EURO MBA Distance Learning Studia w języku angielskimStudia online
MBA in International Management Studia w języku angielskim
MBA program in Minsk Studia w języku angielskim
Executive MBA
MBA dla inżynierów
MBA Finanse
MBA HR
MBA IT
MBA Logistyka i łańcuchy dostaw

Podwójny dyplomwięcej »
Double Degree Master in Finance and Accounting with ESSCA – School of Management
Double Degree Master in Finance and Accounting with SKEMA Business School
Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with ISEG Lisbon
Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business School
Double Degree Master in Finance and Accounting with University of Porto
Double Degree Master in Management with Catolica-Lisbon
Double Degree Master in Management with ESCP Europe
Double Degree Master in Management with Hull University Business School
Double Degree Master in Management with KEDGE Business School
Double Degree Master in Management with Lancaster University Management School
Master in Corporate Financial Management Essca School of Management
MBA in International Management with ESCP Europe

Studia podyplomowewięcej »
ACCA Professional Studia w języku angielskim
Business Studies in English Studia w języku angielskim
LLM in International Commercial Law Studia w języku angielskim
Management Program in Corporate Finance Studia w języku angielskim
Transition Manager Academy Studia w języku angielskim
Akademia kompetencji menedżera
Akademia przywództwa kobiet LiderShe
Analityk Compliance i AML
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
Analityk finansowy ryzyka kredytowego
Audyt wewnętrzny
Automatyzacja procesów biznesowych
Badania i analizy marketingowe
Biznes chiński – jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku
Biznes. AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji
Budowanie wizerunku pracodawcy – Employer Branding
Coaching profesjonalny – metody i praktyka
Controlling personalny
CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy
Data Science i Big Data w Zarządzaniu
Dyrektor finansowy
Frontend Development z React – programowanie aplikacji
Handel elektroniczny
HORECA Menedżer
HR Business Partner
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kontroler Finansowy
Logistyka w zarządzaniu
M&A, PE/VC in Central Europe
Marketing B2B w dobie transformacji cyfrowej
Marketing internetowy
Menedżer marketingu w firmie farmaceutycznej
Menedżer w przemyśle 4.0
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Ochrona Danych Osobowych
Polityka Compliance w organizacji
Praktyczne zastosowanie SAP ERP
Prawo nowoczesnych technologii
Prawo podatkowe
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych
Psychologia biznesu dla menedżerów
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
Rekrutacja i selekcja
Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców
Salesforce CRM i Marketing Automation
Senior HR Business Partner
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
Strategie wzrostu firmy
Transformacja cyfrowa biznesu
Wirtschaft auf Deutsch – biznesowy język niemiecki
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie hotelami
Zarządzanie Infrastrukturą IT i Bezpieczeństwem
Zarządzanie kompetencjami pracowników
Zarządzanie ludźmi w firmie
Zarządzanie marką luksusową
Zarządzanie marką na rynku mody
Zarządzanie marketingowe (zarządzanie i marketing)
Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych
Zarządzanie praktyką weterynaryjną
Zarządzanie procesowe
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem informatycznym
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w małej i średniej firmie
Zarządzanie w mediach
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
Zarządzanie zakupami
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych

Kursy, szkoleniawięcej »
Analiza Finansowa I
Analiza finansowa II – perspektywa rynków kapitałowych – warsztaty
Analiza finansowa II – perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw – warsztaty
Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe
Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej
Analiza portfelowa – zarządzanie portfelem inwestycji
Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków
Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego
Analiza techniczna
Budowanie i zarządzanie zespołem
Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie – Neurowspółpraca w oparciu o style myślenia i działania FRIS
Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
Certyfikowany assessor metody Assessment Development Center
Coachingowy styl zarządzania – nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza
Controlling Strategiczny
Corporate finance for Executives
Doskonalenie umiejętności menedżerskich w oparciu o brydża sportowego
Elementy matematyki finansowej
Emisje papierów wartościowych
Finanse i rachunkowość od podstaw
Finanse przedsiębiorstwa
Finansowa ocena projektów inwestycyjnych
Fort Brave – pełne doświadczenie projektu
Inteligencja emocjonalna w praktyce
Kompetencje kierownicze – od kolegi do szefa
Komunikacja interpersonalna
Krytyczne i refleksyjne myślenie jako jedna z głównych kompetencji menedżera
Negocjacje – Przygotowanie, Argumentowanie, Przekonywanie
Negocjacje strategiczne – zespołowe i wielostronne
Nowoczesna Komunikacja w Biznesie
Ocena projektów inwestycyjnych I – metody, badanie racjonalności
Ocena projektów inwestycyjnych II – analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe
Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych
Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe)
Podstawy zarządzania finansami
Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa
Pozyskiwanie kapitału
Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych
Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel – warsztaty komputerowe
Prezentacje biznesowe które sprzedają
Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Rachunkowość od podstaw
Rynki i instrumenty finansowe
Sprawozdawczość finansowa 2 – zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty
Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych
Szkoła trenerów biznesu – KURS
Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej
Work life balance – redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Wprowadzenie do programowania w Visual Basic for Application – warsztaty komputerowe
Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych
Wycena przedsiębiorstw I – warsztaty komputerowe
Wycena przedsiębiorstw II – poziom zaawansowany
Zaangażowany zespół – jak utrzymać efektywność
Zarządzanie emocjami i motywacją w procesie zmian
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością
Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe)
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
Zarządzanie Projektami HR
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Zarządzanie ryzykiem projektowym w praktyce – PMBOK®Guide/Agile
Zarządzanie sobą w czasie
Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych
Zrównoważone zarządzanie w budownictwie i w branży nieruchomości. Etyka, odpowiedzialność społeczna i innowacje

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami

Organizacje studenckiewięcej »
Erasmus Student Network
Koło Naukowe "LEX MEDICA"
Samorząd
Studencka Poradnia Prawna
Studenckie Koło Naukowe „BIZ.com”
Studenckie Koło Naukowe „EX ANTE”
Studenckie Koło Naukowe Gier Decyzyjnych „DECYDENCI”
Studenckie Koło Naukowe Marketingu "KREATYWNI"
Studenckie Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej „ACTIO EFFICIENS”
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej „AUDYTOR”
Studenckie Koło Naukowe Rynków Finansowych „KAPITALNI”
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami i Procesami w Organizacji „SPINKA”
Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „WELL-BALANCED”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Kolegium Prawa
Kolegium Zarządzania i Finansów
O uczelni


Akademia Leona Koźmińskiego powstała w 1993 r.


Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.

Uczelnia Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w czterech dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, socjologia i prawo. Jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Drugie uprawnienia habilitacyjne w zakresie ekonomii zostały przyznane uczelni w czerwcu 2011 r.

W Akademii Koźmińskiego laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego studiują bezpłatnie. Otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w całości koszt studiów.

Ponadto uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe, socjalne, sportowe) oraz system zniżek, m.in. dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie, dla osób podejmujących drugi kierunek, dla absolwentów, a także dla tych, którzy osiągnęli świetne wyniki na egzaminie maturalnym.

Uczelnia proponuje także każdemu ze swoich studentów udział w międzynarodowej wymianie studenckiej. Do wyboru jest prawie 130 uczelni z całego świata.


Rekrutacja

Studia pierwszego i drugiego stopnia 
oraz jednolite studia magisterskie


Biuro Rekrutacji:
 

Studia w języku polskim

Małgorzata Żak 
Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku polskim 
telefon: 22 519 21 75 
e-mail: 
gosiar@kozminski.edu.pl 

Alicja Tomasiewicz
Specjalista ds. rekrutacji 
telefon: 22 519 21 70  e-mail: atomasiewicz@kozminski.edu.pl lub: rekrutacja@kozminski.edu.pl


Studia w języku angielskim 

Dana Duda
Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim
telefon: 22 519 22 69 
e-mail: 
danaduda@kozminski.edu.pl lub: admission@kozminski.edu.pl 
fax: 22 519 22 55


Adam Miziołek
Specjalista ds. rekrutacji
telefon: 22 519 22 69 
e-mail: adamm@kozminski.edu.pl lub: admission@kozminski.edu.pl 
fax: 22 519 22 55 


Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji, w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. D-128 (studia w języku polskim) i pok. D-126 (studia w języku angielskim) w godz. 9:00 - 17:00. 


Studia podyplomowe i MBA 


Szczegółowe informacje można uzyskać: 


Studia doktoranckie 


Szczegółowe informacje można uzyskać:
 

 • pod numerem telefonu: 22 519 21 83

 • e-mail: centrum@kozminski.edu.pl

 • w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. A 105


Prawnicze seminarium doktoranckie 


Szczegółowe informacje można uzyskać: 


dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa
tel.: (22) 519 21 49
e-mail: woinski@alk.edu.pl

 • w sprawach administracyjnych:

Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa (pok. B/3)
tel.: (22) 519 21 50
e-mail: ewaw@alk.edu.pl
w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. B3

Ulgi w opłatach 

Studenci KOŹMIŃSKIEGO mają możliwość korzystania z wielu ulg i zniżek:

 • Olimpijczycy studiują za darmo

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,5.

 • Stypendia „NA START” Fundacji Koźmińskich

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia w j. polskim lub jednolite studia magisterskie, którzy uzyskali na egzaminie maturalnym 550 lub więcej punktów rekrutacyjnych (wg przelicznika ALK), otrzymują 50% zniżki w czesnym w ALK oraz równowartość 25% wartości czesnego w gotówce na pierwszy semestr studiów.

Będąc studentem ALK, można ubiegać się o dodatkowe stypendia z Fundacji Koźmińskich, np. za wyniki w nauce.

 • Zniżki dla NAJLEPSZYCH 

Kandydaci, którzy uzyskali min. 450 punktów rekrutacyjnych otrzymują ulgę w wysokości 50% w opłacie czesnego za pierwszy semestr studiów. Warunkiem utrzymania zniżki w kolejnych semestrach jest uzyskanie średniej z pierwszego semestru studiów na poziomie min. 4,5. 

 • PRAWO I FINANSE

Studenci realizujący elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE otrzymują na drugim kierunku (finanse i rachunkowość) 50% zniżki

 • Zniżki dla absolwentów

Absolwenci uczelni Koźmińskiego podejmujący kolejne studia otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej. 

Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.

 • Inne zniżki

Wysokość zniżki


75%

dla osób realizujących jednocześnie dwa zakresy (dotyczy drugiego zakresu)

50%

dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki (dotyczy drugiego kierunku) 
Studia w języku angielskim są zawsze traktowane jako pierwszy kierunek.

40%

dla absolwentów studiów I stopnia w ALK, którzy uzyskali dyplom z wyróżnieniem (zniżka obejmuje pierwszy semestr studiów)

10%

dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie (dotyczy osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK)


Akredytacje międzynarodowe

Na świecie istnieją trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB. Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Akademia Leona Koźmińskiego posiada już dwa z tych trzech prestiżowych wyróżnień.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające realizować powierzone im zadania.

AACSB

W 1916 powstała organizacja AACSB International, której zadaniem jest stworzenie możliwości do dyskutowania o procesach kształcenia i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem pomiędzy uczelniami wyższymi z całego świata. Pierwszym celem organizacji była poprawa jakości edukacji biznesowej. W czasie trwania organizacji jej standardy podlegały rewizji tak, aby były dostosowane do zmieniającego się otoczenia, w tym do zmieniających się potrzeb studentów. Standardy akredytacji AACSB są podstawą dla uczelni wyższych do oceny ich misji, działań, kwalifikacji kadry naukowej, kierunków studiów oraz wszystkich strategicznych obszarów. Akredytacja AACSB zapewnia studentów o wysokiej jakości uczelni wyższej a zarazem zapewnia pracodawców, że absolwent, którego zatrudniają posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności. Do kwietnia 2011, 52 instytucji z Europy otrzymało akredytację AACSB.

AMBA

ssamba.jpgAkredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Może się nią poszczycić tylko 142 najlepszych szkół biznesu na świecie. Akredytację przyznaje Association of MBAs. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację AMBA w czerwcu 2008 roku.

EQUIS

Celem akredytacji EQUISsequis.jpg jest poprawa jakości kształcenia z zakresu zarządzania, dlatego też koncentruje się ona na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez daną instytucję. W procesy akredytacyjne EQUIS zaangażowane są zarówno pracownicy naukowi jak i praktycy biznesu. Akredytacja EQUIS przywiązuje ogromną wagę nie tylko do wysokiego standardu strategicznych działań uczelni, ale również do procesu umiędzynarodowienia. akie podejście wynika z faktu, że firmy rekrutujące pracowników na całym świecie, studenci studiujący poza macierzystym krajem oraz uczelnie nawiązujące alianse z instytucjami z różnych kontynentów potrzebują wysokiej jakości kształcenia, szczególnie w zakresie edukacji międzynarodowej. Wszelka działalność uczelni, włączając badania naukowe oraz ształcenie podyplomowe podlegają ocenie. EQUIS kładzie nacisk na rozwój wśród studentów umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia.


Patron uczelni

Profesor Leon Koźmiński (1904-1993)

s25874.gif Postanowieniem Rady Powierniczej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania otrzymała w 1997 roku imię prof. Leona Koźmińskiego. Od 6 sierpnia 2008 r. uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nosi nazwę Akademia Leona Koźmińskiego.

Prof. Leon Koźmiński urodził się 1904 roku na Ukrainie. Szkołę średnią ukończył w Lozannie, w Szwajcarii. Następnie studiował w kraju, w Szkole Głównej Handlowej, w której uzyskał magisterium. Stopień doktora obronił na Sorbonie, w Paryżu, w wieku 26 lat. Był to rok 1929. Habilitował się w latach 30-tych. Był docentem w SGH specjalizującym się w organizacji i technice handlu. Uczył tam też języka francuskiego.

We wrześniu 1939 roku walczył jako porucznik w 21 pułku piechoty. Udało mu się uniknąć niewoli rosyjskiej. W czasie okupacji niemieckiej uczył w Miejskiej Szkole Handlowej w Warszawie, która była faktycznie zakonspirowaną SGH oraz w Instytucie Morskim przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Równocześnie działał w konspiracji, w komórce "Z"- "Ziemie Zachodnie", przy Delegaturze rządu londyńskiego na kraj. W stopniu porucznika walczył na Mokotowie w Powstaniu Warszawskim jako członek dowództwa Zgrupowania AK "Baszta". Po upadku Powstania został wywieziony do Niemiec.

Od roku 1947 Profesor współorganizował ponowne uruchomienie SGH, w której był kierownikiem katedry i dziekanem.

Profesor sprzyjał wszystkiemu, co w tym zakresie mogło być przenoszone z doświadczeń zachodnich, wykorzystywał znajomości i literaturę, a przy okazji wspierał rozwój młodych pracowników naukowych.

Głównie w oparciu o wysiłek Profesora ukształtowana została kadra Instytutu Handlu Wewnętrznego, którego został dyrektorem. Część kadry do dziś kontynuuje w rozwiniętej formule wątki regulacyjne, marketingowe i inne kierunki badań wspierające współczesny rynek i działające przedsiębiorstwa.

Na tych i innych obszarach badań tworzył warunki do adaptacji szerokiej instrumentacji biznesowej, które we współczesnych procesach zmian znalazły sprzyjający klimat czyli otwarte nastawienie do postępu rynkowego, jaki przyniósł koniec XX wieku w naszym kraju.

Wkład Profesora w kształtowanie klimatu przedsiębiorczości i prowadzenie badań z zakresu organizacji i zarządzania procentował w praktyce. Jako Ekspert działał on w gremiach oceniających projekty inwestycyjne, które kształtowały ówczesne formy infrastruktury rynku. Przenosił na ich grunt doświadczenia z praktyk Europy Zachodniej, ale też z własnych badań i Jego Zespołów, wywierając wpływ na postęp często wybiegający naprzód o wiele lat. Angażował się w procesy szkolenia i doskonalenia kadry menedżerskiej, której przekazywał najnowsze doświadczenia europejskie i kształtował sposób myślenia kategoriami m. in. samodzielności, przedsiębiorczości, orientacji na klienta i rynek, działania kalkulacyjnego w konkretnych decyzjach.


Dodatkowe uprawnienia

Dodatkowe uprawnienia Uczelni

 • Uczelnia Koźmińskiego ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka angielskiego i niemieckiego. Intencją Uczelni jest, aby wszyscy studenci studiów stacjonarnych uzyskali certyfikat English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu (LCCI), dlatego w ramach lektoratów studenci realizują kurs przygotowawczy do uzyskania tego certyfikatu.
 • Naszym studentom dajemy możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikatowego TOLES - język angielski dla prawników.
 • Uczelniane centrum egzaminacyjne ÖSD oferuje certyfikaty z języka niemieckiego w zakresie języka ogólnego i biznesowego.
 • Posiadamy uprawnienia do nostryfikacji dyplomów uzyskanych w szkołach wyższych za granicą,
 • Akademia Leona Koźmińskiego posiada kategorię 1 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kategoria ta pozwala aplikować o fundusze na działalność statutową. Kategorię tę ustalono w oparciu o wyniki oceny parametrycznej dorobku naukowo-badawczego.
 • Posiadamy prawo do prowadzenia kursów, studium i studiów podyplomowych w ramach programu „Akademia Handlu Zagranicznego”.
 • W 1998 r. uzyskaliśmy Certyfikat European Certyfication Board of Logistic dla programu podyplomowego Studium Logistyki w Zarządzaniu; posiadamy również Certyfikat Menedżera Jakości TUV CERT Niemcy dla Podyplomowego Studium Zarządzania.
Wymiana międzynarodowa

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA - NA STUDIA W DALEKI ŚWIAT

Nieodłącznym elementem studiów w Akademii Leona Koźmińskiego jest wyjazd na wymianę zagraniczną.
Każdy student, który ukończył pierwszy rok studiów, włada językiem obcym i osiągnął dobre wyniki w nauce, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny.

Do wyboru jest prawie 200 uczelni na całym świecie, m.in. w takich krajach jak Anglia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwecja, Węgry czy Włochy. 

Współpraca z uczelniami zagranicznymi regulowana jest umowami w ramach programu ERASMUS (wyjazdy do krajów europejskich) oraz umowami bilateralnymi. 

Studenci ALK najczęściej wybierają Francję, Hiszpanię i Niemcy. 
Nie brakuje także chętnych na stypendia w Japonii i Chinach. 
Miejsce wymiany wybierają pod kątem swych upodobań, ale także starają się jak najlepiej wykorzystać spędzony za granicą czas. 

W Danii: „Rower to jest świat”

Anna Zając, studentka IV roku prawa w ALK wyjechała na wymianę do Aarhus Universitet-Institute of Business and Technology w Danii: 

– W czasie pobytu na wymianie miałam możliwość poznania duńskiego systemu kształcenia, który bardzo różni się od naszego polskiego, oraz duńskich metod nauczania – mówi studentka. – Forma zajęć to przede wszystkim praca w grupach i realizacja projektów zleconych przez lokalne firmy. Na uczelni w międzynarodowym otoczeniu nie ma problemów z komunikowaniem się. Wszyscy mówią po angielsku (bardzo trudno jest spotkać Duńczyka niemówiącego po angielsku). Wyjazd na wymianę daje możliwość poznania nowego kraju, ciekawych ludzi, różnych kultur (szczególnie podczas wspólnych, bardzo licznych, imprez) oraz sprawdzenie… samego siebie. Co więcej, semestr w Danii sprawia, że każdy wyrabia sobie kondycję, gdyż wszędzie i o każdej porze roku jeździ się tam rowerem. 

W Meksyku: 

Kamil Janiszewski, student zarządzania w języku angielskim, spędził semestr nauki w Meksyku: 

– Pobyt na wymianie zagranicznej w Meksyku był dla mnie niesamowitym i niezapomnianym przeżyciem. Pozwolił mi na efektywniejsze wykorzystanie zdobytej wiedzy i jej skonfrontowanie z sytuacją panującą w innym kraju. Umożliwił mi również lepsze poznanie i zrozumienie funkcjonowania tego państwa oraz całego regionu Ameryki Łacińskiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Ponadto podczas tego semestru w Meksyku mogłem sprawdzić swoje umiejętności adaptacji w nowym, tak bardzo różniącym się od europejskiego (zupełnie bezpiecznym i przyjaznym dla obcokrajowców) środowisku. Cały wyjazd był dla mnie nie tylko szkołą językową–komunikacja w języku hiszpańskim i angielskim była niezbędna niemal w każdej sytuacji – ale także i prawdziwą szkołą życia, z którą warto się zmierzyć! Uczelnia w rankingach

Akademia Koźmińskiego od roku 2009 jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych "Financial Times" - Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata (szczegóły poniżej). Ponadto nieprzerwanie od 12 lat zajmuje I miejsce w rankingu miesięcznika "Perspektywy" i "Rzeczpospolitej" wśród polskich niepublicznych szkół wyższych. Jako pierwsza w Polsce otrzymała wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.

logo_1.jpg

Koźmiński posiada też akredytację EQUIS (Europejski System Doskonalenia Jakości), nadawaną najlepszym szkołom biznesu na świecie przez Europejską Fundację Rozwoju Zarządzania w Brukseli.

W 2008 roku uczelnia uzyskała drugie z cennych wyróżnień - akredytację AMBA - dla najwyższej jakość programów MBA, a w lipcu 2011 dołączyła do światowej grupy uczelni posiadających akredytację AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), wśród których jest Harvard i Yale University.


RANKINGI "FINANCIAL TIMES"

POCZWÓRNY SUKCES AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO!

Od roku 2009 nazwa uczelni pojawia się w prestiżowych rankingach edukacyjnych dziennika "Financial Times". Według klasyfikacji "FT" Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Również w zestawieniu najlepszych na świecie programów magisterskich z zarządzania, a także z finansów plasuje się najwyżej ze wszystkich uczelni w naszym regionie.

Ponadto program Executive MBA Akademii Koźmińskiego – jako jedynej uczelni z Polski – znalazł się wśród 100 najlepszych na świecie. W 2018 r. zajął 43. miejsce.

Uczelnie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu European Business Schools Ranking 2018 "Financial Times":

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa – 43 miejsce

 • University of Economics, Praga 60 miejsce

 • SGH, Warszawa – 71 miejsce

 • Corvinus University, Budapeszt 82 miejsce

Uczelnie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu Global Masters in Management Ranking 2018 "Financial Times":

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa – 20 miejsce

 • University of Economics, Praga 22 miejsce

 • SGH, Warszawa – 59 miejsce

 • Corvinus University, Budapeszt 81 miejsce

W rankingu Global Masters in Finance Ranking 2018 Akademia Leona Koźmińskiego zajęła 17. miejsce na świecie.


RANKING „RZECZPOSPOLITEJ” I „PERSPEKTYW”

1 MIEJSCE OD 20 LAT 

W roku 2019 Akademia Leona Koźmińskiego po raz DWUDZIESTY zajęła PIERWSZE MIEJSCE wśród niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu edukacyjnym magazynu edukacyjnego „Perspektywy”. O zwycięstwie zdecydowały przede wszystkim preferencje pracodawców, posiadane akredytacje, własna baza dydaktyczna oraz programy i zajęcia w językach obcych. 
ALK jest również w TOP3 najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce.

O zwycięstwie zdecydowały przede wszystkim posiadane akredytacje, własna baza dydaktyczna oraz umiędzynarodowienie.


RANKING TYGODNIKA „WPROST”


1 MIEJSCE W NAJSTARSZYM POLSKIM RANKINGU 

W rankingu szkół wyższych, przygotowanym przez tygodnik „Wprost”, Akademia Leona Koźmińskiego zajęła PIERWSZE MIEJSCE wśród niepublicznych uczelni biznesowych. Kryteriami oceny była jakość kształcenia, perspektywy rozwoju kariery zawodowej absolwentów i osiągnięcia kadry dydaktycznej. 

ALK w 2015 r. zajęła 1 miejsce w rankingu wśród uczelni niepublicznych po raz trzeci.

„Wprost” pytał również firmy o najlepsze programy MBA. W rankingu z 2015 r. zwyciężył program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego.

Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności