Warszawa, Polska

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Typ uczelni: sport, turystyka
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
DieteticsStudia w języku angielskim
Dietetics CounsellingStudia w języku angielskim
Dietetics for the Physically ActiveStudia w języku angielskim
Tourism and RecreationStudia w języku angielskim
Business TourismStudia w języku angielskim
Hotel and Catering BusinessStudia w języku angielskim
Leisure TourismStudia w języku angielskim
Recreation in TourismStudia w języku angielskim
Dietetyka
Dietetyka dla osób aktywnych fizycznie
Poradnictwo dietetyczne
Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo i gastronomia
Turystyka biznesowa
Turystyka czasu wolnego

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Tourism and RecreationStudia w języku angielskim
Event ManagementStudia w języku angielskim
Hospitality Industry ManagementStudia w języku angielskim
Management in GastronomyStudia w języku angielskim
Sports managementStudia w języku angielskim
Tourism ManagementStudia w języku angielskim
Turystyka i hotelarstwo
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie wydarzeniami
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie sportem
Zarządzanie turystyką
Zarządzanie w gastronomii
Zarządzanie w hotelarstwie
Zarządzanie wydarzeniami

Biura Karierwięcej »
Dział Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
A Vista
Afrykańskie Stowarzyszenie Studentów
Akademicki Związek Sportowy
Chór akademicki
English-language Journalism Research Club
Europejskie Stowarzyszenie Studentów
Foto-klub Vistula
International Business Law & Taxation Club
Klub Bankowca
Koło Aktywności Studenckiej
Koło Korepetytorów
Koło Naukowe Architektury i Nowych Mediów
Koło Naukowe Hotelarstwa
Koło Naukowe HR Global Trends
Koło Naukowe Iberystów
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Koło Naukowe Turystyki Kulinarnej
Koło Społeczne
Koło Studenckie "Barwy Muzyki"
Samorząd Studencki
Stowarzyszenie Studentów Azji
Stowarzyszenie Studentów Azji i Pacyfiku
Studenckie Koło Naukowe Turystyki Biznesowej "2B"
Vistula Live

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Turystyki i Rekreacji

Inne ośrodki
Akademia Finansów i Biznesu VistulaWarszawa
Akademia im. Aleksandra Gieysztora - filia AFiB VistulaPułtusk
Olsztyńska Szkoła WyższaOlsztyn
Olsztyńska Szkoła Wyższa - Filia w KętrzynieKętrzyn
Wyższa Szkoła Handlowa we WrocławiuWrocław
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) powstała z połączenia kilku instytucji. Jej częścią stała się Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, pierwsza branżowa uczelnią turystyczna, która otrzymała honorową nagrodę Polskiej Izby Turystyki „Globus ‘98” za osiągnięcia w kształceniu kadr turystycznych w Polsce. SGTiR została także odznaczona Medalem za Zasługi dla Turystyki.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności