Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Polski Uniwersytet Wirtualny

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne
puw.jpg

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Managerial Skills and Business ManagmentStudia w języku angielskimStudia online
AdministracjaStudia online
Administracja - Administracja biznesu zagranicznegoStudia online
Administracja - Administracja publicznaStudia online
Administracja - Administracja samorządowaStudia online
Administracja - Broker innowacjiStudia online
Administracja - Doradztwo podatkoweStudia online
Administracja - E-administracjaStudia online
Administracja - E-biznes i administracjaStudia online
Administracja - Prawo pracyStudia online
Administracja - Procedury sądowo-administracyjneStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo energetyczneStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Edukacja dla bezpieczeństwaStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwaStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Zarządzanie kryzysoweStudia online
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudia online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarz - twórca mediów interaktywnychStudia online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowaStudia online
EkonomiaStudia online
Ekonomia - Audyt wewnętrzny i kontrola zarządczaStudia online
Ekonomia - Kooperacja biznesowaStudia online
Ekonomia - Rachunkowość i finanseStudia online
Filologia polskaStudia online
Filologia polska - Architektura informacjiStudia online
Filologia Polska - Reklama i komunikacja kreatywnaStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Finanse i rachunkowość - Analiza rynku finansowegoStudia online
Finanse i rachunkowość - Finanse i bankowośćStudia online
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudia online
Gospodarka PrzestrzennaStudia online
Gospodarka przestrzenna - RewitalizacjaStudia online
Gospodarka przestrzenna - Wycena nieruchomościStudia online
Gospodarka przestrzenna - Zarządzanie nieruchomościami, najem i pośrednictwoStudia online
GrafikaStudia online
Grafika - Grafika 3D i game artStudia online
Grafika - Komunikacja wizualna i multimediaStudia online
KulturoznawstwoStudia online
Kulturoznawstwo - Kreatywny producent i menedżer kulturyStudia online
PedagogikaStudia online
Pedagogika - CoachingStudia online
Pedagogika - Doradztwo Zawodowe i PersonalneStudia online
Pedagogika - Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymiStudia online
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejStudia online
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiStudia online
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolnaStudia online
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiegoStudia online
PielęgniarstwoStudia online
PolitologiaStudia online
Politologia - Administracja i zarządzanie w sferze publicznejStudia online
Politologia - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweStudia online
Politologia - Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznegoStudia online
PsychologiaStudia online
Psychologia - Psychologia biznesu i reklamyStudia online
Psychologia - Psychologia rozwoju osobowego i społecznegoStudia online
Psychologia - Psychologia zdrowia, profilaktyki i jakości życiaStudia online
SocjologiaStudia online
Socjologia - Kreowanie wizerunku osób i organizacjiStudia online
Socjologia - KryminologiaStudia online
Socjologia - Marketing w handlu i usługachStudia online
Socjologia - Psychosocjologia biznesuStudia online
SportStudia online
Sport - Trener personalnyStudia online
Sport - Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieżyStudia online
Stosunki MiędzynarodoweStudia online
Stosunki międzynarodowe - Bezpieczeństwo międzynarodoweStudia online
Stosunki międzynarodowe - Biznes międzynarodowy i współpraca transgranicznaStudia online
Stosunki międzynarodowe - Dziennikarstwo międzynarodoweStudia online
Stosunki międzynarodowe - Unia Europejska w działaniuStudia online
Turystyka i rekreacjaStudia online
ZarządzanieStudia online
Zarządzanie - Przedsiębiorczość i zarządzanie firmąStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie FirmąStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie kapitałem ludzkimStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie sprzedażą i markąStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zdrowie PubliczneStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
The Innovative Management for Business DevelopmentStudia w języku angielskimStudia online
InformatykaStudia online
Informatyka - Grafika komputerowa i multimedialnaStudia online
Informatyka - Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznychStudia online
Informatyka - Projektowanie i programowanie gier komputerowychStudia online
Informatyka - Sieci komputerowe i multimediaStudia online
Informatyka - Systemy ERP II do zarządzania przedsiębiorstwemStudia online
Informatyka - Technologie mobilneStudia online
Informatyka - Technologie programowaniaStudia online
Informatyka - Technologie wizualizacji 3D i gier komputerowychStudia online
Ochrona ŚrodowiskaStudia online
Ochrona środowiska - Gospodarka odpadami, recykling i rekultywacjaStudia online
Ochrona środowiska - Odnawialne źródła energiiStudia online
TransportStudia online
Transport - Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznegoStudia online
Transport - Logistyka w transporcieStudia online
Transport - Transport - spedycja - logistykaStudia online
Transport - Transport drogowyStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Politics and Management in International EnvironmentStudia w języku angielskimStudia online
Filologia angielskaStudia online
Filologia angielska - Lingwistyka w biznesieStudia online
Filologia angielska - Specjalizacja nauczycielskaStudia online
Filologia angielska - Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudia online
Filologia germańskaStudia online
Filologia germańska - Lingwistyka w biznesieStudia online
Filologia germańska - Specjalizacja nauczycielskaStudia online
Filologia germańska - Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudia online
Filologia polskaStudia online
Filologia polska - Architektura informacji i e-marketingStudia online
Filologia polska - Komunikacja kreatywnaStudia online
GrafikaStudia online
Grafika - Fotografia i multimediaStudia online
Grafika - Projektowanie graficzneStudia online
JaponistykaStudia online
PedagogikaStudia online
Pedagogika - CoachingStudia online
Pedagogika - Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowegoStudia online
Pedagogika - Edukacja i promocja zdrowiaStudia online
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolnaStudia online
Pedagogika - Gerontologia społecznaStudia online
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejStudia online
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiStudia online
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopediiStudia online
Pedagogika - Psychopedagogika z profilaktyką społecznąStudia online
Pedagogika - Terapia pedagogiczna z elementami logopediiStudia online
PolitologiaStudia online
Politologia - Administracja i zarządzanie w sferze publicznejStudia online
Politologia - Administracja wymiaru sprawiedliwościStudia online
Politologia - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweStudia online
Politologia - Broker innowacjiStudia online
Politologia - Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznegoStudia online
SocjologiaStudia online
Socjologia - Informatyka społecznaStudia online
Socjologia - Marketing w biznesieStudia online
Socjologia - Psychosocjologia rozwoju osobowego i coaching menadżerskiStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie publiczneStudia online
Analityka rynku finansowegoStudia online
Audyt śledczyStudia online
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrowąStudia online
Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczaniaStudia online
Chemia w szkoleStudia online
Compliance w organizacjiStudia online
DietetykaStudia online
Dietetyka genetycznaStudia online
Doradztwo podatkoweStudia online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwaStudia online
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejStudia online
E-marketingStudia online
Edukacja dla bezpieczeństwaStudia online
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six SigmaStudia online
Filozofia dialogu. Sztuka życiaStudia online
Filozofia w szkole z elementami metody projektówStudia online
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznejStudia online
Fizyka w szkoleStudia online
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej uczniaStudia online
Handel zagraniczny - WSPA LublinStudia online
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu sięStudia online
Informatyka z elementami e-learninguStudia online
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudia online
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHDStudia online
Kontroler finansowyStudia online
Kreatywny menedżer kulturyStudia online
LogistykaStudia online
Logistyka i spedycja dla nauczycieliStudia online
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu sięStudia online
Nauczanie etykiStudia online
Neurologopedia ogólna i dziecięcaStudia online
Nowe media i dziennikarstwo internetoweStudia online
OligofrenopedagogikaStudia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktykiStudia online
Pedagogika resocjalizacyjnaStudia online
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnychStudia online
Prawo medyczneStudia online
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznychStudia online
PrzedsiębiorczośćStudia online
Przygotowanie pedagogiczneStudia online
Psychologia sportuStudia online
Psychologia w biznesieStudia online
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem AspergeraStudia online
Wiedza o kulturzeStudia online
Wiedza o społeczeństwieStudia online
Windykacja należnościStudia online
Wychowanie do życia w rodzinieStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudia online
Zarządzanie bezpieczestwem i higieną pracyStudia online
Zarządzanie i marketing - WSPA LublinStudia online
Zarządzanie kulturąStudia online
Zarządzanie oświatąStudia online
Zarządzanie projektami informatycznymiStudia online
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowychStudia online
Zarządzanie ryzykiem w organizacjiStudia online
Zarządzanie sprzedażą - WSPA LublinStudia online
Zarządzanie w ochronie zdrowiaStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zielarstwo i fitoterapiaStudia online

Kursy, szkoleniawięcej »
Administracja publicznaStudia online
Administracja sieci komputerowychStudia online
Analiza rynkuStudia online
Asertywność-trening praktycznyStudia online
Autoprezentacja, czyli oko w oko z publicznościąStudia online
Coping-radzenie sobie ze stresemStudia online
Design Thinking. Myślenie projektowe w biznesieStudia online
DietetykaStudia online
Dydaktyka twórczościStudia online
Kompozycja przestrzeniStudia online
Kultura języka polskiegoStudia online
MediacjeStudia online
Metody wychowania przez sztukęStudia online
Metodyk zdalnego nauczaniaStudia online
Metodyka nauczania języka angielskiegoStudia online
NegocjacjeStudia online
Ochrona własności intelektualnejStudia online
Patologie społeczneStudia online
Pedagogika pracy z elementami bezpieczeństwa i higieny pracyStudia online
Podatki państwoweStudia online
Podatki samorządoweStudia online
Podstawy pracy pedagoga szkolnegoStudia online
Praca z dzieckiem w rodzinie problemowejStudia online
Prawo gospodarcze publiczneStudia online
Prawo i postępowanie administracyjneStudia online
Prawo karne i prawo wykroczeńStudia online
Prawo międzynarodowe publiczneStudia online
Prawo socjalneStudia online
Profilaktyka społecznaStudia online
Profilaktyka uzależnieńStudia online
Programowanie gier komputerowychStudia online
Programowanie internetoweStudia online
Programowanie obiektoweStudia online
Projektowanie strategii marketingowejStudia online
Promocja zdrowia i współczesne problemy edukacji zdrowotnejStudia online
Psychologia (medyczna)Studia online
Psychologia klinicznaStudia online
Psychologia koloru w sprzedażyStudia online
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckichStudia online
Psychologia społecznaStudia online
Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnychStudia online
Rachunkowość 1 (finansowa)Studia online
Ratownictwo medyczneStudia online
Reklama i PR w komunikacji marketingowejStudia online
Sieci komputeroweStudia online
Skuteczna sprzedaż. Jak zostać mistrzem sprzedaży?Studia online
Służby specjalne i działania specjalne w stosunkach międzynarodowychStudia online
Techniki sprzedażyStudia online
Technologie weboweStudia online
Współczesne tendencje w psychoedukacjiStudia online
Zarządzanie kontaktami z klientemStudia online
Zobowiązania i postępowanie podatkoweStudia onlinePolski Uniwersytet Wirtualny (PUW)
powstał w 2002 roku.

Od ponad dekady należy do najstarszych i największych uczelni e-learningowych w Europie Środkowo-Wschodniej. "Wirtualne" mury uczelni opuściło już ponad 20 tysięcy absolwentów.

Naszą specjalnością są studia on-line na wszystkich poziomach.

W bardzo bogatej ofercie PUW-u znajdują się:

  • studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie),
  • studia II stopnia (magisterskie),
  • studia podyplomowe.

Ofertę uzupełnia szeroki pakiet kursów doszkalających.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

Potrzebujesz tylko kilku minut, aby zapisać się na studia !

Po wprowadzeniu danych nasz system wygeneruje dla Ciebie odpowiednie dokumenty.

Nie zwlekaj! Wejdź na www.puw.pl/rekrutacja i wypełnił formularz


POLUB NA FB

https://www.facebook.com/Polski.Uniwersytet.Wirtualny

Strona www uczelni: www.puw.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie