Jelenia Góra, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia biznesu i finanse
Turystyka
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia biznesu i finanse
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Studia podyplomowewięcej »
Kadry i płace - prawo i praktyka
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i finanse - studia dla kandydatów na głównego księgowego

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (dawniej Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze) istnieje od roku 1969. Jest to w pełni akademicka placówka naukowo-dydaktyczna posiadająca prawa nadawania tytułu zawodowego magistra, doktora nauk ekonomicznych oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
Strona www uczelni:
www.ezit.ue.wroc.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności