Warszawa, Polska

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Pedagogika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PedagogikaStudia w języku angielskim
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Mediacje szkolne
Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Strona www uczelni:
wwsh.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności