Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

Podwójny dyplomwięcej »
Université Catholique de Louvain, Belgium

Studia podyplomowewięcej »
Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych
Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R
Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA
Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej
Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych
Metody statystyczne w biznesie
Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej (Międzywydziałowe Studia Podyplomowe)
Rachunkowość i Rewizja Finansowa (Międzywydziałowe Studia Podyplomowe)
Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja

Kursy, szkoleniawięcej »
Edukacja Aktuarialna
Kursy internetowe WNE (platforma COME)
Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument finansowania zadań sektora publicznego

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe Inwestycji i Finansów
Koło Naukowe Negocjacji UW
Koło Naukowe Polityki Gospodarczej
Koło Naukowe Statystyki Stosowanej i Ekonometrii
Koło Naukowe Strategii Gospodarczej KNIiF
Magazyn Studencki To Zależy
Samorząd Studentów WNE UW
Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WNE UW
Uniwersytet Warszawski
jest jedną z najlepszych uczelni nie tylko w Polsce, ale i w całej grupie państw nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Międzynarodową pozycję UW potwierdza stała współpraca z prestiżowymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi na całym świecie.

Na UW studia ekonomiczne prowadzone są na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE). Nasz Wydział jest niedużą, elitarną jednostką, która kształci ponad 2000 studentów (na wszystkich latach) i posiada bardzo bogatą i urozmaiconą ofertę edukacyjną. Korzystamy z wielkiego potencjału intelektualnego Uniwersytetu. Część przedmiotów, przygotowanych specjalnie dla studentów WNE, wykładają pracownicy innych Wydziałów, głównie: Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Filozofii i Socjologii, Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Ponadto nasi studenci mogą korzystać z szerokiej gamy wykładów uczelnianych. Mogą też uczestniczyć w zajęciach obcojęzycznych - o ile takie wybiorą. W naszej propozycji dydaktycznej już obecnie ponad połowa przedmiotów jest prowadzona (dla chętnych) po angielsku.

Najlepiej w Polsce uczymy ekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych, jako jedyna jednostka spośród uczelni prowadzących studia na kierunku ekonomia, otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla studiów I i II stopnia prowadzonych na kierunku ekonomia. Wydział Nauk Ekonomicznych ma pełną akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkie prowadzone kierunki studiów. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego jesteśmy także jednym z wiodących ośrodków badawczych (kategoria A nadana w 2013 roku).

Praktyka

Sam Wydział podpisał ponad 50 umów z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus i posiada jeden z najwyższych współczynników internacjonalizacji wśród wydziałów UW. Prężnie działające koła naukowe i samorząd, a także wydziałowe biuro karier sprawiają, że studenci nie mają żadnych problemów w znalezieniu ciekawej i ambitnej pracy. W celu rozwijania umiejętności praktycznych na wydziale powstał w 2013 roku OSTC Trading lab, kuźnia brokerów i traderów.

Ranking

Wydział Nauk Ekonomicznych znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu polskich ekonomicznych ośrodków naukowych i akademickich prowadzonym przez RePEc. Wśród autorów sklasyfikowanych na początku listy znajduje się wielu pracowników WNE, w tym: prof. Oded Stark, prof. Andrzej Cieślik, dr Michał Krawczyk, dr Joanna Tyrowicz, prof. Tomasz Żylicz, dr Jan Hagemejer, prof. Mieczysław Socha, dr Maciej Jakubowski, dr Jerzy Mycielski, dr Olga Kiuila, dr Jan Fałkowski, dr Leszek Morawski and dr Mikołaj Czajkowski.

RePEc (Research Papers in Economics) to największa niekomercyjna baza bibliograficzna dotycząca ekonomii i finansów dostępna w Internecie. Obecnie mozna w niej znaleźć informacje bibliograficzne i abstrakty z górą 910 tysięcy prac naukowych (monografie, rozdziały, artykuły, working papers, oprogramowanie i inne) z całego świata, a ok. 800 tysięcy z nich pobrać można w wersjach pełnotekstowych. Celem projektu RePEc jest promocja wolnego obiegu wyników ekonomicznych badań naukowych.

WNE Centrum Egzaminacyjnym EBC*L


We wrześniu 2009 r. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał status Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego EBC*L.Certyfikat EBC*L European Business Competence* Licence, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, to międzynarodowe świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i prawa spółek handlowych, uznawane i rozpowszechnianie w blisko 30 krajach na świecie.

Atutem certyfikacji EBC*L jest jednolity i międzynarodowy system egzaminacyjny oparty na teorii i praktyce, co potwierdza fakt, iż niezależnie od tego, gdzie zdawany był egzamin EBC*L, czy to w Austrii, na Węgrzech czy w Polsce, wiedza jest porównywalna, gdyż egzaminy EBC*L mają zestandaryzowaną we wszystkich krajach formę.

Certyfikacja EBC*L obejmuje następujące grupy tematów:
  • Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie,
  • Analiza wskaźnikowa sytuacji gospodarczej firmy,
  • Rachunek i kalkulacja kosztów firmy,
  • Prawo spółek.
Szczegółowe informacje na stronie www.wne.uw.edu.pl/ebcl.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności