Środa Wielkopolska, Polska

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dietetyka
Ekonomia
Filologia
Informatyka
Praca socjalna

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia
Coaching i mentoring w edukacji
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem i nauczanie przedsiębiorstw
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką
Ekonomika przedsiębiorstw
Finanse i bankowość
Informatyka i technologie informacyjne
Informatyka stosowana
Koncepcja planu daltońskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Logopedia
Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika korekcyjna
Pedagogika resocjalizacyjna
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość i podatki
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomiczny
Wydział Nauk o Wychowaniu
Wydział Nauk o Zdrowiu

Inne ośrodki
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Wydział Nauk Społecznych w KaliszuKalisz
Strona www uczelni:
www.wwsse.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności