Bartoszyce, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Studia podyplomowewięcej »
Agent celny
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Autokreacja i budowanie wizerunku
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej
Coaching i doradztwo zawodowe
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli
Edukacja dla bezpieczeństwa
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Hortiterapia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Logopedia z komunikacją alternatywną
Mediacje i negocjacje
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE
Menadżer BHP z metodyką
Menadżer czasu wolnego i kultury
Menadżer turystyki zdrowotnej
MIGRACJE I UCHODŹSTWO
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
Negocjacje kryzysowe i policyjne
NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA
Obrona terytorialna
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z SOCJOTERAPIĄ
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ
PREWENCJA I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego
Psychologia dochodzeniowo-śledcza
Psychologia przywództwa w praktyce
PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH – PROFILAKTYKA I INTERWENCJA
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Terapia zajęciowa
Turystyka uzdrowiskowa i spa
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie BHP
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury
Zarządzanie zasobami ludzkimi
ZOOPSYCHOLOGIA

Kursy, szkoleniawięcej »
Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej
Edukator mediatorów rówieśniczych
Migam! Kurs języka migowego
Specjalista ds. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
Tajemnice umysłu – kurs szybkiego czytania (nie tylko dla uczniów)
Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w instytucjach publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Studenckie Koło Naukowe Bractwo Róża

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuJastrzębie-Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie Koszalin
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą i najbardziej wyspecjalizowaną uczelnią w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Studia przygotowują profesjonalistów do podjęcia pracy w służbach mundurowych i innych zawodach, w których ważne jest bezpieczeństwo. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku. Uczelnia stawia na zajęcia praktyczne prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę.


>> WYPEŁNIJ WNIOSEK NA STRONIE


Uczelnia posiada swoje wydziały w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Giżycku, Bartoszycach, Jaworznie, Skoczowie oraz w Jastrzębiu Zdrój.


Co wyróżnia Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa?

 • Szeroka oferta edukacyjna studiów dostosowana do aktualnych potrzeb rynku

 • Program nauczania realizowany przez doświadczonych ekspertów

 • Praktyczny, innowacyjny wymiar kształcenia

 • Koła naukowe, obozy, warsztaty i zajęcia terenowe pod opieką specjalistów

 • Atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%

 • Wysokie stypendia: socjalne, naukowe nawet do 1500 zł

 • Możliwość zdobycia wiedzy nie tylko praktycznej, ale przede wszystkim cennych umiejętności

 • Program kształcenia oparty na realnym zapotrzebowaniu przez pracodawców

 • Jakość nauczania mierzona efektami w postaci zatrudnienia absolwentów na rynku pracy, którzy nie mieli problemu ze zalezieniem zawodu zgodnego z nabytymi kompetencjami

 • Współpraca oraz partnerstwo z organizacjami, instytucjami i specjalistami, dla których bezpieczeństwo jest ważnym problemem

 • Program Erasmus, który pozwala na międzynarodową współpracę szkół wyższych: Czechy, Estonia, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Turcja, Ukraina, Holandia

 • Upowszechnianie humanistycznych wartości

 • Brak barier dla osób niepełnosprawnych

 • Oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach

 • Propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa.

 • Wspaniała atmosfera!


Dołącz do nas na Facebooku!


W razie pytań skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności