Wrocław, Polska

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Typ uczelni: sport, turystyka
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kosmetologia
Sport
Terapia zajęciowa
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kosmetologia
Sport
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki o kulturze fizycznej

Studia podyplomowewięcej »
Aktywność fizyczna osób w późnej dorosłości (Gerokinezjologia)
Edukacja dla bezpieczeństwa
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla nauczycieli
Medytacja i Ekspresja Ruchu
Menedżer sportu
Menedżer Turystyki I Hotelarstwa
Odnowa Biologiczna
Pedagogika specjalna (Oligofrenopedagogika)
Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne do wykonywania zawodu nauczyciela
Psychosomatyczne Praktyki Jogi
Techniki relaksacyjne
Wychowanie fizyczne dla nauczycieli
Wychowanie Fizyczne w Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Fizjoterapii
Wydział Sportu
Wydział Wychowania Fizycznego
Strona www uczelni:
awf.wroc.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności