Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Uczelnia Nauk Społecznych

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudia online
Bezpieczeństwo osób i mieniaStudia online
Obrona cywilnaStudia online
Ochrona i obrona narodowaStudia online
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymStudia online
Zarządzanie kryzysowe w administracjiStudia online
PedagogikaStudia online
Doradztwo edukacyjno-zawodoweStudia online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudia online
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaStudia online
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychStudia online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudia online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudia online
Trening interpersonalny i mediacjeStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PedagogikaStudia online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguStudia online
Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogicznaStudia online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwojuStudia online
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaStudia online
Gerontologia społeczna i oświatowaStudia online
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudia online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudia online
Trening rozwoju jednostki i grupyStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia (nauczycielskie)
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Coaching i mentoring - Akademia Trenera
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielskie)
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (nauczycielskie)
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (nauczycielskie)
Nauczanie drugiego przedmiotu
Oligofrenopedagogika (nauczycielskie)
Organizacja i zarządzanie w oświacie (nauczycielskie)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie)
Resocjalizacja z socjoterapią (nauczycielskie)
Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia
Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych (nauczycielskie)
Surdopedagogika (nauczycielskie)
Terapia pedagogiczna (nauczycielskie)
Tyflopedagogika (nauczycielskie)
Wczesne wspomaganie rozwoju (nauczycielskie)

Kursy, szkoleniawięcej »
Nowoczesne technologie
Profilaktyka i wychowanie
Specjalne potrzeby edukacyjne
Zaburzenia ze spektrum autyzmu
O uczelni

O_Uczelni.jpg

Uczelnia Nauk Społecznych prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia.

Oferta studiów na prowadzonych kierunkach budowana jest w oparciu o aktualne trendy edukacyjne oraz realne potrzeby, tak aby kierunki kształcenia, umożliwiały zdobycie kwalifikacji kluczowych z punktu widzenia aktualnych potrzeb rynku pracy. Uczelnia Nauk Społecznych koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz ciągłym jej doskonaleniu.

Dlaczego warto nas wybrać?
 • Profesjonalna kadra

Doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach.

 • Kameralna atmosfera

Dla nas ważny jest każdy Student i wzajemne relacje

 • Praktyczny profil studiów

Zdobywasz wiedzę, ale przede wszystkim kluczowe umiejętności i kompetencje

 • Dogodna forma

Studia wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość


Realizacja studiów

Student może wybrać:

STUDIA TRADYCYJNE (stacjonarne)- zajęcia są realizowane podczas 15 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)

STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne)- zajęcia są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową UNS) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas trzech weekendowych zjazdów w Łodzi.


Rekrutacja

Możesz zapisać się na studia nie wychodząc z domu

W trosce o Wasz czas uprościliśmy procedurę rekrutacyjną. Wystarczy, że wykonasz kilka kroków:

 1. Zarejestruj się on-line (http://wu.uns.lodz.pl/Rekrutacja/Logowanie)
 2. Pobierz, wypełnij i podpisz kwestionariusz osobowy
 3. Pobierz, wypełnij i podpisz druk studenckiego ślubowania
 4. Pobierz i podpisz 2 egzemplarze umowy
 5. Przygotuj:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości - do wglądu przy pierwszej wizycie w Rektoracie)
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu - patrz wyżej)
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 2,35 zł) i adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy z dopiskiem "opłata rekrutacyjna"
 1. Wszystkie dokumenty z punktów 2-5 włóż w kopertę i wyślij (lub przywieź osobiście) na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych

Biuro Rekrutacyjne

ul. Kamińskiego 21

90-229 Łódź

Po sprawdzeniu dokumentów skontaktujemy się z Tobą - powiemy co dalej i prześlemy wszystkie informacje konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS.


Kontakt

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

BIURO REKRUTACYJNE

Łódź, Kamińskiego 21

tel. 42 232 74 99

rekrutacja@uns.lodz.pl

PN - PT 8.00 - 15.30

SB 9.00 - 13.30

www.uns.lodz.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Uczelnia.Nauk.Spolecznych
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsFHOfrMy3SjQrU1SuLxUmA
Google+ : https://plus.google.com/u/0/116365209994757507544/posts
Twitter : https://twitter.com/StudiaUNS

Strona www uczelni: www.uns.lodz.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

boks_220.gif
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności