Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Uczelnia Nauk Społecznych

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo Osób i MieniaStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Obrona CywilnaStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Ochrona i Obrona NarodowaStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Przeciwdziałanie Zagrożeniom TerrorystycznymStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Zarządzanie Kryzysowe w AdministracjiStudia online
PedagogikaStudia online
Pedagogika - Doradztwo edukacyjno-zawodoweStudia online
Pedagogika - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudia online
Pedagogika - Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaStudia online
Pedagogika - Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychStudia online
Pedagogika - Resocjalizacja i socjoterapiąStudia online
Pedagogika - Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudia online
Pedagogika - Trening interpersonalny i mediacjeStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PedagogikaStudia online
Pedagogika - Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachinguStudia online
Pedagogika - Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogicznaStudia online
Pedagogika - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwojuStudia online
Pedagogika - Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaStudia online
Pedagogika - Gerontologia społeczna i oświatowaStudia online
Pedagogika - Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudia online
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudia online
Pedagogika - Resocjalizacja i socjoterapiąStudia online
Pedagogika - Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
Pedagogika - Trening rozwoju jednostki i grupyStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Arteterapia (nauczycielskie)
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Coaching i mentoring - Akademia Trenera
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa i survival - studia kwalifikacyjne
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielskie)
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (nauczycielskie)
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (nauczycielskie)
Nauczanie drugiego przedmiotu
Oligofrenopedagogika (nauczycielskie)
Organizacja i zarządzanie w oświacie (nauczycielskie)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie)
Resocjalizacja z socjoterapią (nauczycielskie)
Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia
Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych (nauczycielskie)
Surdopedagogika (nauczycielskie)
Terapia pedagogiczna (nauczycielskie)
Tyflopedagogika (nauczycielskie)
Wczesne wspomaganie rozwoju (nauczycielskie)

Kursy, szkoleniawięcej »
Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli
Nowoczesne technologie
Profilaktyka i wychowanie
Specjalne potrzeby edukacyjne
Zaburzenia ze spektrum autyzmu
O uczelni


STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE !

bo studia są dla Ciebie, a nie Ty dla nich ...


Proponujemy Państwu studia, których programy zostały opracowane w oparciu o najbardziej aktualne wymagania dotyczące poszczególnych grup zawodowych. Dzięki czemu są one unikalne w skali kraju oraz z dumą możemy powiedzieć, że kształcimy praktyków bardzo dobrze przygotowanych do współczesnego rynku pracy.

Dążymy aby Wasz czas studiowania był jak najefektywniej wykorzystany. Dlatego proponujemy wyjątkową i niepowtarzalną na polskim rynku formułę edukacyjną, której celem jest aby student spędzał na zajęciach tylko tyle czasu ile jest to rzeczywiście potrzebne - zdobywał na nich konkretną wiedzę i potrzebne umiejętności, a nie "wysiadywał" godziny wykładowe. Jesteśmy pewni, że lepiej ten czas wykorzystać na zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, m.in. z wykorzystaniem oferowanych przez nas materiałów e-learningowych oraz certyfikowanych szkoleń.

Tak dużą efektywność naszych studiów zawdzięczamy zastosowaniu najnowszych trendów w nauczaniu i wspomaganie procesu studiowania kształceniem e-learningowym.

E-learning jest przejawem współczesnego podejścia do nauczania. Daje możliwość zdobywania wiedzy przy jednoczesnym zachowaniu aktywności zawodowej, obniża koszty studiowania przez wyeliminowanie wydatków na ciągłe dojazdy i noclegi oraz umożliwia realizację tzw. "elastycznej formy studiowania" - czyli samodzielnego decydowania przez studenta kiedy, gdzie i ile czasu dziennie chce przeznaczyć na swoją edukację.

To dzięki tej technice nauczania z łatwością można pogodzić studia z pracą, rodziną czy hobby, a swoją "uczelnię" zabrać ze sobą "w delegację" lub "do znajomych" i wtedy nadrobić to czego nie zdążyło się wcześniej.

Dzięki Platformie E-learnigowej UNS w niepamięć odchodzi również konieczność pośpiesznego robienia notatek czy przepisywania wykładów - bogate, multimedialne materiały dydaktyczne są stale do dyspozycji studenta - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - to nowoczesność i wolność w dostępie do wiedzy, której nie zapewniały dotychczasowe studia.

Realizacja studiów

Student może wybrać:

STUDIA TRADYCYJNE (stacjonarne)- zajęcia są realizowane podczas 15 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)

STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne)- zajęcia są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową UNS) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas trzech weekendowych zjazdów w Łodzi.


Rekrutacja

Możesz zapisać się na studia nie wychodząc z domu

W trosce o Wasz czas uprościliśmy procedurę rekrutacyjną. Wystarczy, że wykonasz kilka kroków:

 1. Zarejestruj się on-line (http://wu.uns.lodz.pl/Rekrutacja/Logowanie)
 2. Pobierz, wypełnij i podpisz kwestionariusz osobowy
 3. Pobierz, wypełnij i podpisz druk studenckiego ślubowania
 4. Pobierz i podpisz 2 egzemplarze umowy
 5. Przygotuj:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości - do wglądu przy pierwszej wizycie w Rektoracie)
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu - patrz wyżej)
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 2,35 zł) i adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy z dopiskiem "opłata rekrutacyjna"

 1. Wszystkie dokumenty z punktów 2-5 włóż w kopertę i wyślij (lub przywieź osobiście) na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych

Biuro Rekrutacyjne

ul. Kamińskiego 21

90-229 Łódź

Po sprawdzeniu dokumentów skontaktujemy się z Tobą - powiemy co dalej i prześlemy wszystkie informacje konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS.


Kontakt

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

BIURO REKRUTACYJNE

Łódź, Kamińskiego 21

tel. 42 232 74 99

rekrutacja@uns.lodz.pl

PN - PT 8.00 - 15.30

SB 9.00 - 13.30

www.uns.lodz.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Uczelnia.Nauk.Spolecznych
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsFHOfrMy3SjQrU1SuLxUmA
Google+ : https://plus.google.com/u/0/116365209994757507544/posts
Twitter : https://twitter.com/StudiaUNS

Strona www uczelni: www.uns.lodz.pl

Mapa

uns_188.gif
« powrót - Uczelnie