Kraków, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied InformaticsStudia w języku angielskim
Global Finace and AccountingStudia w języku angielskim
Modern Business ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka gospodarcza
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
Ekonomia
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
Global Business Services
Gospodarka i administracja publiczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Innowacje w biznesie
Innowacyjność produktu
Inżynieria organizacji i zarządzania
Marketing i komunikacja rynkowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
Rachunkowość i controlling
Stosunki międzynarodowe
Studia miejskie
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria jakości produktu
Logistyka międzynarodowa
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Global Finace and AccountingStudia w języku angielskim
Modern Business ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka gospodarcza
Audyt finansowy
Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Doradztwo podatkowe
Ekonomia
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej
Gospodarka i administracja publiczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Innowacje w biznesie
Innowacyjność produktu
Logistyka
Marketing i komunikacja rynkowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
Rachunkowość i controlling
Rynki finansowe
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
ACCA-UEK: Rachunkowość finansowa
Analityk finansowy CFA®
Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem R
Bankowość i finanse cyfrowe
Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca
CIMA-UEK: Rachunkowość menedżerska
Doradca do spraw ochrony środowiska
Doradztwo podatkowe
Gospodarowanie środkami europejskimi
Menedżer produktów żywnościowych
Metody i techniki zarządzania procesowego
Ochrona danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)
Prawo deweloperskie i lokalowe
Prawo działalności gospodarczej
Prawo i praktyka konsularna
Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego
Rachunkowość finansowa UEK-ACCA
Rachunkowość i finanse (studia dwusemestralne)
Rachunkowość i finanse (studia trzysemestralne)
Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych
Rachunkowość menedżerska
Rachunkowość podmiotów leczniczych
Studia podyplomowe UEK przygotowujące do egzaminów ACCA Strategic Professional
Systemy logistyczne przedsiębiorstw
Własność intelektualna w prawie i praktyce
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego
Zarządzanie gospodarowaniem odpadami
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Zarządzanie ryzykiem finansowym

MBAwięcej »
Studia MBA - Program Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK Studia w języku angielskim
Studia MBA - Program International MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK Studia w języku angielskim
Studia MBA - Program MBA IT
Strona www uczelni:
uek.krakow.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności