Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Modern Business ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka gospodarcza
Doradztwo inwestycyjno-gospodarczeStudia dualne
Ekonomia
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
Gospodarka i administracja publiczna
Innowacje w biznesie
Innowacyjność produktu
Marketing i komunikacja rynkowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rachunkowość i controlling
Stosunki międzynarodowe
Studia miejskie
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied InformaticsStudia w języku angielskim
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Inżynieria organizacji i zarządzania
Logistyka międzynarodowa
Towaroznawstwo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied InformaticsStudia w języku angielskim
Quantitative Methods in Modern ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka gospodarcza
Audyt finansowy
Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Ekonomia
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
Gospodarka i administracja publiczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Innowacje w biznesie
Innowacyjność produktu
Marketing i komunikacja rynkowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie
Rachunkowość i controlling
Rynki finansowe
Stosunki międzynarodowe
Towaroznawstwo
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie międzynarodowe

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

Studia doktorskiewięcej »
Ekonomia i finanse
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
International MBA Studia w języku angielskim
MBA KSB + Master Studia w języku angielskim
Europejskie studia menedżerskie typu MBA
Studia menedżerskie typu MBA dla dyrektorów finansowych
Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne
Analizy Marketingowe z wykorzystaniem Data Mining
Audyt i kontrola wewnętrzna - zarządzanie procedurami w zapobieganiu nadużyciom, oszustwom i przestępstwom
Bankowość
Bezpieczeństwo informacyjne biznesu
Biznes w Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw
Budowanie potencjału ucznia - studia podyplomowe dla nauczycieli
Coaching w biznesie
Controlling i finanse przedsiębiorstw
Doradca w inwestycjach na rynku nieruchomości
Doradztwo zawodowe
Dziennikarstwo ekonomiczne
Ekonomika i zarządzanie firmami
Europejskie studia menedżerskie typu MBA
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
Handel i zarządzanie sprzedażą
Handel międzynarodowy
Informatyka dla nauczycieli
Informatyka ekonomiczna
Innowacyjne zarządzanie technologią informatyczną
Kadry i płace
Komunikacja w biznesie
Lean Management
Logistyka dla nauczycieli
Marketing
Marketing firmy usługowej
Menedżer komunikacji społecznej w organizacji
Menedżer XXI wieku - Symulator Decyzji Biznesowych
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w jednostkach finansów publicznych
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach
Praktyki w zakresie zarządzania nieruchomościami
Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
Prawo reklamy i marketingu z elementami neurokomunikacji
Procedury zarządzania bezpieczeństwem w działalności gospodarczej i finansowej
Procesy zakupowe w przedsiębiorstwie (Procurement management)
Projektowanie systemów jakości w firmie
Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach
Przedsiębiorczość (dla nauczycieli)
Przedsiębiorstwo na rynku opcji
Psychologia w biznesie
Psychologia zachowań społecznych w organizacji
Public relations
Rachunkowość i finanse (dla początkujących)
Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
Rachunkowość i podatki
Rachunkowość i podatki (dla początkujących)
Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF
Rachunkowość w zarządzaniu grupą kapitałową
Skarbowość
Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego
Strategia społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu
Strategie doradztwa podatkowego
Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa
Studia menedżerskie typu MBA dla dyrektorów finansowych
Systemy informacyjne i komunikacyjne w turystyce
Szacowanie nieruchomości
Szkoła trenerów biznesu
Travel Marketing w Internecie
Ubezpieczenia gospodarcze
Unia Europejska
Wykorzystanie technologii informatycznej (IT) w praktyce gospodarczej
Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
Zarządzanie audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych
Zarządzanie Centrum Usług Biznesowych + Lean IT®
Zarządzanie elektronicznym kanałem sprzedaży - eCommerce
Zarządzanie Europejskimi Służbami Zatrudnienia
Zarządzanie finansami firmy
Zarządzanie klubem sportowym
Zarządzanie małymi i średnimi firmami
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie organizacją mediów i komunikacją
Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu przestępczości - jednostki finansów publicznych
Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu przestępczości - organizacje gospodarcze
Zarządzanie projektami (+ szkolenie i certyfikacja PRINCE2®)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie sferą usług medycznych
Zarządzanie środowiskowe
Zarządzanie turystyką międzynarodową
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie Zmianą – Change Management®
Zintegrowane systemy logistyczne w firmie
Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni: nowa.uek.krakow.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności