Kraków, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Modern Business ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka gospodarcza
Doradztwo inwestycyjno-gospodarczeStudia dualne
Ekonomia
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
Gospodarka i administracja publiczna
Innowacje w biznesie
Innowacyjność produktu
Marketing i komunikacja rynkowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rachunkowość i controlling
Stosunki międzynarodowe
Studia miejskie
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied InformaticsStudia w języku angielskim
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Inżynieria organizacji i zarządzania
Logistyka międzynarodowa
Towaroznawstwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied InformaticsStudia w języku angielskim
Quantitative Methods in Modern ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka gospodarcza
Audyt finansowy
Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Ekonomia
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
Gospodarka i administracja publiczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Innowacje w biznesie
Innowacyjność produktu
Marketing i komunikacja rynkowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie
Rachunkowość i controlling
Rynki finansowe
Stosunki międzynarodowe
Towaroznawstwo
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie międzynarodowe

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
ACCA-UEK: Rachunkowość finansowa
Analityk finansowy CFA
Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem R
Bankowość i finanse cyfrowe
Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca
CIMA-UEK: Rachunkowość menedżerska
Doradca do spraw ochrony środowiska
Doradztwo podatkowe
Menedżer produktów żywnościowych
Metody i techniki zarządzania procesowego
Pośrednik i agent kredytu hipotecznego
Prawo gospodarcze
Prawo i praktyka konsularna
Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Profesjonalny doradca finansowy
Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego
Rachunkowość i finanse
Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych
Rachunkowość podmiotów leczniczych
Studia podyplomowe UEK przygotowujące do egzaminów ACCA Strategic Professional
Systemy logistyczne przedsiębiorstw
Własność intelektualna w prawie i praktyce
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Zarządzanie rynkiem finansowym

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
International MBA Studia w języku angielskim
Strona www uczelni: uek.krakow.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności