Wrocław, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finanse i rachunkowośćStudia w języku angielskim
Informatyka w biznesieStudia w języku angielskim
Międzynarodowe stosunki gospodarczeStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Business InformaticsStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
FinanceStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Analityka gospodarcza
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Informatyka w biznesie
Logistyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rachunkowość i controlling
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Executive MBAStudia w języku angielskim
Finanse i rachunkowośćStudia w języku angielskim
Międzynarodowe stosunki gospodarczeStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
FinanceStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Analityka gospodarcza
Ekonomia
Executive Master of Business Administration
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka w biznesie
Konsulting prawny i gospodarczy
Logistyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rachunkowość i controlling
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Nauki o zarządzaniu i jakości
Technologia żywności i żywienia

Studia podyplomowewięcej »
Accounting and Financial Management
Advanced Project Management
Akademia startupu i innowacyjnego biznesu
Akademia Trenera - Profesjonalne Zarządzanie Szkoleniami
Analiza finansowa i zarządzanie wynikami
Analiza i sprawozdawczość finansowa
Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych
Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwach
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Business Accounting
Business Communication
Compliance w organizacji
Controlling i Rachunkowość Zarządcza
Controlling wspomagany komputerowo
Data Science: zaawansowana analiza danych
Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami
Dyrektor Finansowy
Ekspert usług księgowych
Finanse i Bankowość
Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym
Finanse i rachunkowość (dla niefinansistów)
Finanse i Rachunkowość (z akredytacją ACCA)
HR Business Partner
Innowacyjne przywództwo – kształtowanie liderów zmian
International Human Resources Management
Inżynieria procesów produkcyjnych
Kadry i Płace
Kadry i płace - prawo i praktyka
Kierownik zespołu - team leader
Komunikacja korporacyjna i public relations
Krajowe Standardy Rachunkowości
Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe
Logistyka 4.0 i Transport 4.0
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Logistyka wspomagana komputerowo
Management Accounting
Menedżer branży automotive
Menedżer ochrony środowiska
Menedżerskie studia podyplomowe - Management 3.0
Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera
Menedżerskie studia podyplomowe-Przywództwo w kierowaniu ludźmi
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej
MS Excel w controllingu dla zaawansowanych
Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność)
Nowoczesne narzędzia komunikacji rynkowej
Nowoczesne zarządzanie placówkami oświatowymi
Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Project Management
Psychologia w Zarządzaniu
Rachunkowość
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne
Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego
Rachunkowość i Podatki
Rachunkowość i podatki w rolnictwie
Six Sigma – Menedżerskie Studia Podyplomowe
Specjalista do spraw kadr i płac
Suplementy diety i żywność wzbogacana
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie dla Inżynierów
Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia
Zarządzanie i Marketing
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie placówkami kultury
Zarządzanie Produkcją i Usługami
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Projektami E-Commerce
Zarządzanie w sektorze publicznym

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Inne ośrodki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filia w Jeleniej GórzeJelenia Góra
Strona www uczelni:
www.ue.wroc.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności