Warszawa, Polska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

Kontakt:

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel. centrala: 22 564 60 00

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Global Business, Finance and GovernanceStudia w języku angielskim
International EconomicsStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Quantitative Methods in Economics and Information SystemsStudia w języku angielskim
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)
Logistyka
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
Zarządzanie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Advanced Analytics – Big DataStudia w języku angielskim
Finance and Accounting with ACCA qualification (practical profile)Studia w języku angielskim
Global Business, Finance and GovernanceStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
International Master Program in Management AccountingStudia w języku angielskim
Master in finance and accountingStudia w języku angielskim
Masters in ManagementStudia w języku angielskim
Analiza Danych – Big Data
Ekonomia
Ekonomiczna analiza prawa
Finanse i rachunkowość
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)
HR biznes partner
Kierunek menedżerski
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
ACCA - finanse i rachunkowość
Administracja i zarządzanie
Administrowanie funduszami unijnymi
Akademia controllingu finansowego w grupach kapitałowych
Akademia energetyki
Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego
Akademia Menedżerska - Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą
Akademia profesjonalnego coacha
Akademia spółek
Akademia Ubezpieczeń - Ubezpieczenia Gospodarcze dla Przedsiębiorstw
Analityk Biznesowy - Profesjonalista na Styku IT i Biznesu
Analityka i robotyzacja procesów biznesowych
Audyt Śledczy - Rachunkowość i Kontrola
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Auty, Kontrola Zarządcza i Rachunkowość
Bankowość
Bankowość i Finanse dla Prawników
Bankowość inwestycyjna
Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MSP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej
Biznes: Zarządzanie i Finanse dla Nauczycieli
Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia
Business Intelligence - Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych
Ceny transferowe i zarządzanie podatkami​
Coaching
Corporate Governance, Risk and Compliance Management
Data Science w Biznesie
Diagnozowanie i Ocena Sytuacji Finansowej Przedsiębiorstwa
Economic Diplomacy
Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie
Energetyka Jądrowa
Ewaluacja Polityk Publicznych
Finanse dla menedżerów
FinTech - nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym
Funkcjonowanie Rynków Energii
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Gospodarka przestrzenna
Handel zagraniczny
HR Biznes Partner
Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów
International finance
Inżynieria Danych - Big Data
Kadry i płace
Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie
Kompetencje Zarządcze Architekta
Komunikacja marketingowa w internecie
Lean Green - Transformacja Liderów w Kierunku Zrównoważonego Rozwoju
Lean w usługach
Liderzy zarządzania
Marketing i strategie marketingowe
Marketing internetowy
Marketing Zrównoważony - Sustainable Marketing
Menedżer Biznesu Międzynarodowego
Menedżer jakości
Menedżer kultury
Menedżer Logistyki i Łańcuchów Dostaw
Menedżer motoryzacji
Menedżer samorządu terytorialnego
Menedżer Systemu Zarządzania Jakością Wyrobów Medycznych
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Menedżer Zielonej Energetyki
Menedżerskie - Przywództwo, Przedsiębiorczość, Partnerstwo
Menedżerskie dla deweloperów
Menedżerskie Oparte na Strukturze Programu MBA
Menedżersko-Finansowe
Mentoring
Metody wyceny spółki kapitałowej
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF w Praktyce
Międzyuczelniana Akademia Klimatu
Modele Biznesu ESG - Raportowanie Niefinansowe
Negocjacje i Mediacje w Biznesie i Stosunkach Pracy
Nowoczesne Doradztwo Edukacyjne i Zawodowe Oparte na Danych
Opodatkowanie międzynarodowe
Podatki
Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym
Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego
Pomoc Publiczna
Prawo i ekonomia rynku kapitałowego
Prawo i Gospodarka Samorządu Terytorialnego
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Praktyce Działu Kadr i Płac
Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych
Profesjonalny Menedżer Niepublicznej Placówki Edukacyjnej
Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjno-innowacyjnych
Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego
Przywództwo przyszłości
Przywództwo w organizacji
Psychologia zarządzania dla menedżerów
Public Relations
Public relations i strategiczne komunikowanie w firmach
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość i kontrola w sektorze publicznym
Rachunkowość zarządcza i controlling
Reklama
Rewitalizacja Miast - Organizacja i Finansowanie
Roczne Menedżerskie
Rozwój Nowych Produktów w Obszarze Wysokich Technologii
Rynki w handlu międzynarodowym
Służba Graniczna
Strategiczne Zarządzanie Programami (Executive Programme Management)
Sztuczna Inteligencja w Biznesie i Sektorze Publicznym
Technologie i procesy przyszłości
Transformacja cyfrowa
Transport i spedycja
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia gospodarcze
Windykacja należności
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bankiem spółdzielczym
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie biznesem medycznym
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Zarządzanie franczyzą
Zarządzanie gospodarką odpadami
Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej
Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie i Strategie Finansowania Publicznych Projektów Inwestycyjnych
Zarządzanie innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie Karierą Muzyczną (Music Management)
Zarządzanie marką
Zarządzanie na rynku dóbr i marek luksusowych
Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie Podmiotami na Rynku Sztuki
Zarządzanie produktami i usługami
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce
Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Zarządzanie Ryzykiem w Inwestycjach Finansowych
Zarządzanie satysfakcją klienta
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie sprzedażą i wartością klienta
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie zakładem ubezpieczeń
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

MBAwięcej »
Canadian Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA For Startups Studia w języku angielskim
Executive MBA
Executive MBA w Ochronie Zdrowia
MBA For Startups

Strona www uczelni:
www.sgh.waw.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności