Warszawa, Polska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Global Business, Finance and GovernanceStudia w języku angielskim
International EconomicsStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Quantitative Methods in Economics and Information SystemsStudia w języku angielskim
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Advanced Analytics – Big DataStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Global Business, Finance and GovernanceStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Analiza danych – big data
E-biznes
Ekonomia
Ekonomiczna analiza prawa
Finanse i rachunkowość
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance)
Kierunek menedżerski
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Zarządzanie projektami

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Academy of Leadership in English
Administracji i zarządzania
Administrowania funduszami unijnymi
Akademia Analityka z SAS, R & Python
Akademia controllingu finansowego w grupach kapitałowych
Akademia energetyki
Akademia finansów samorządu terytorialnego
Akademia lobbingu
Akademia menedżerska - nowoczesna praktyka zarządzania firmą
Akademia profesjonalnego coacha
Akademia spółek
Akademia ubezpieczeń - ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw
Alternatywne źródła kapitału na rozwój, inżynieria finansowa
Analityk biznesowy – profesjonalista na styku IT i biznesu
Analiz marketingowych
Analiza komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Analizy statystyczne i data mining w biznesie
Analizy technicznej i finansów behawioralnych
Audyt śledczy - rachunkowość i kontrola
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości
Azjatycko-europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych
Bankowości
Bankowości inwestycyjnej
Biznesu na rynkach Wschodzących Azji, Afryki i Ameryki Południowej
Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe
Business intelligence - systemy wspomagania decyzji biznesowych
Centralne i samorządowe procedury obsługi środków europejskich
Coaching
Compliance
CORPORATE GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT
Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching
EBusiness. Kluczowe technologie w biznesie (Cloud Computing, Mobility, IoT, Data Science, VR/AR)
Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie
ERP II – zintegrowane systemy informatyczne
Europejskie stosunki finansowo-ekonomiczno-prawne
Finance Technology in a Global Monetary Policy
Finanse dla menedżerów
Finanse przedsiębiorstwa w okresie wprowadzania zmian
Funkcjonowanie rynku energii
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Gospodarka przestrzenna
Handel zagraniczny
HR Biznes Partner
Informatyczne systemy zarządzania - strategia, projektowanie, integracja
Inkubacja i akceleracja biznesu
Innowacyjna Gospodarka Energetyczna
Instytucje Finansowe i Nowe Technologie
International finance
Inżynieria danych - big data
Kadry i płace
Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie
Komunikacja marketingowa w internecie
Lean w usługach
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Marketing i strategie marketingowe
Marketing internetowy
Marketing sportu
Menedżer jakości
Menedżer marketingu
Menedżerskie - Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie
Menedżerskie studia podyplomowe – przywództwo, przedsiębiorczość, partnerstwo
Metody analiz społeczno-gospodarczych
Metody ilościowe w analizie rynków finansowych
Metody wyceny spółki kapitałowej
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - teoria - praktyka - perspektywy
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) w praktyce
Międzynarodowe strategie podatkowe
MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość
Nowoczesne Usługi Biznesowe
Ochrona instytucji i klientów na rynku usług finansowych
Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym
Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego
Podyplomowe studia cen transferowych i zarządzania podatkami
Podyplomowe studia dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży
Podyplomowe studia dla menedżerów motoryzacji
Podyplomowe studia dla menedżerów sektora usług finansowych
Podyplomowe studia dyplomacji gospodarczej (Post-graduate studies in economic diplomacy)
Podyplomowe studia liderów zarządzania
Podyplomowe studia menedżerów kultury
Podyplomowe studia menedżerów samorządu terytorialnego
Podyplomowe studia menedżerów turystyki i hotelarstwa
Podyplomowe studia menedżerów zakupów
Podyplomowe studia menedżerskie dla deweloperów
Podyplomowe studia menedżersko-finansowe
Podyplomowe studia podatkowe
Podyplomowe studia pomocy publicznej
Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej
Prawo i ekonomia dla prawników przedsiębiorstw
Prawo i ekonomia rynku kapitałowego
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjno-innowacyjnych
Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego
Przywództwo przyszłości
Przywództwo w innowacjach
Public Relations
Public Relations i strategicznego komunikowania w firmach
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość i kontrola w sektorze publicznym
Rachunkowość według standardów krajowych
Rachunkowość zarządcza i controlling
Reklama
Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie
Rynek kolejowy w Polsce w kontekście wyzwań europejskich
Rynki w handlu międzynarodowym
Służba zagraniczna
Start-up w biznesie
Startup Inspiration Lab - Startupy: Laboratorium Inspiracji
Studia podyplomowe ACCA - finanse i rachunkowość
Studia Podyplomowe CIMA&SGH: Nowoczesne systemy rachunkowości w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi
Studia podyplomowe rachunkowości i rewizji finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych
Technologie i procesy przyszłości
Transport i spedycja
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia gospodarcze
Windykacja należności
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie biznesem medycznym
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Zarządzanie gospodarką odpadami
Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej
Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie marką
Zarządzanie na rynku dóbr i marek luksusowych
Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie produktami i usługami
Zarządzanie projektami (project management)
Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce
Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych
Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce
Zarządzanie satysfakcją klienta
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie sprzedażą i wartością klienta
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie w transporcie kolejowym
Zarządzanie wartością firmy
Zarządzanie zakładem ubezpieczeń
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
Zarządzanie zasobami pracy
Zostań przedsiębiorcą
Zwalczanie przestępczości ekonomicznej

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA

Strona www uczelni: ssl-www.sgh.waw.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności