państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Myślenice, Polska

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach - Wydział Zamiejscowy w Myślenicach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Pedagogika
Pielęgniarstwo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Asystent rodziny
Bibliotekoznawstwo z biblioterapią
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Tyflopedagogika i surdopedagogika

Inne ośrodki
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach - Filia w BochniBochnia
Strona www uczelni: myslenice.stsw.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności