Białystok, Polska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Typ uczelni: medyczne
Status: publiczne

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Nauki farmaceutyczne
Nauki medyczne
Nauki o zdrowiu

Studia podyplomowewięcej »
Dietetyka kliniczna
Epidemiologia
Podyplomowe Studium Prawa Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Psychodietetyka

Kursy, szkoleniawięcej »
Błąd medyczny
Chirurgia regeneracyjna przyzębia
Czynność narządu żucia
Leczenie ortodontyczne dorosłych
Leczenie protetyczne w przypadkach częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez ruchomych
Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia
Onkologia w otorynolaryngologii dziecięcej
Podstawy endokrynologii ginekologicznej -fizjologia i patologia
Podstawy leczenia żywieniowego
Problemy otolaryngologiczne w praktyce pediatrycznej
Twardzina ograniczona i uogólniona
Wielkie problemy geriatryczne
Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Zdrowego Seniora

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Akademia Młodego Naukowca

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
AMSA Medical University of Bialystok
Chór UMB
Grupa BUM
Innowacyjny Kosmetolog
Klub Studencki Co Nie Co
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - Poland - Oddział Białystok
Młody Medyk Białostocki
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
PTSF Białystok
Samorząd Studentów
SCR Radiosupeł
Sodalitas Expeditonum
Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB
Studenckie Towarzystwo Naukowe

Akademikiwięcej »
Dom Studenta Nr 1
Dom Studenta Nr 2

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u), co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu.

Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.

Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 70 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku można studiować na 16 kierunkach studiów.

Na Uczelni studiuje ponad 5000 studentów, w tym ponad 400 w języku angielskim.

Liczba 117 profesorów tytularnych oraz 151 doktorów habilitowanych na 808 nauczycieli akademickich, daje nam jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W strukturach Uczelni funkcjonują między innymi: Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, zmodernizowany Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Medycyny Doświadczalnej, posiadające prestiżową akredytację Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych, które w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 6 ośrodków naukowych w Polsce.

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjno-sportowe.

W strukturach Uczelni znajdują się stowarzyszenia i organizacje studenckie: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA-Poland", Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Młoda Farmacja", Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, Innowacyjny Kosmetolog, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Klub "CoNieCo", Klub "Herkulesy", Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, Grupa "Bum", miesięcznik studentów "Młody Medyk" i zdobywający nagrody międzynarodowe - Chór UMB.

Studenci wyróżniający się w nauce mogą korzystać z wyjazdów na stypendia do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija. Ponadto miasto dobrze wypada w rankingach polskich miast, w których ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji, poczucie bezpieczeństwa oraz działanie samorządów.

REKRUTACJAZapraszamy do zapoznania się  z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  i zasadami rekrutacji na stronie

https://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji


Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności