Prezentacja uczelni
Białystok, Polska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Typ uczelni: medyczne
Status: publiczne

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki farmaceutyczne
Nauki medyczne
Nauki o zdrowiu

Studia podyplomowewięcej »
Biostatistics – applications of statistics in clinical medicine, biology, and public health Studia w języku angielskim
Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety
Biostatystyka
Błąd lekarski
Błąd medyczny
Chirurgia periodontologiczna - kurs II
Choroby psychiczne w PLR – wybrane problemy
Choroby skóry w PLR – wybrane problemy
Choroby układu kostno-stawowego w PLR – wybrane problemy
Choroby układu krążenia, metaboliczne i endokrynologiczne w PLR – wybrane problemy
Choroby układu moczowego w PLR – wybrane problemy
Choroby układu oddechowego w PLR - wybrane problemy
Czynności narządu żucia
Dietetyka Kliniczna
EKG u dzieci
Fizjologia i patologia układu nerwowego i mięśniowego narządu żucia
Informacja medyczna i bezpieczeństwo pacjenta
Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna
Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych
Interpretacja badań dodatkowych
Jakość opieki medycznej
Kapilaroskopia jako metoda diagnostyczna zaburzeń mikrokrążenia w chorobach wewnętrznych
Koncepcja medycyny rodzinnej w Polsce i na świecie
Kosmetologia - pielęgnacja zdrowia i urody
Kursy dla lekarzy do specjalizacji z medycyny rodzinnej
Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych
Leczenie ortodontyczne dorosłych
Leczenie protetyczne w przypadkach częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez nieosiadających ruchomych
Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia
Najczęściej występujące choroby błony śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej
Nowoczesne materiały w praktyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii zachowawczej
Onkologia
Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki
Onkologia w otorynolaryngologii dziecięcej
Onkologia z elementami opieki paliatywnej
Opieka nad dziećmi i młodzieżą
Opieka nad osobami w wieku podeszłym
Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stromatologicznej
Organizacja i zarządzanie PLR
Ostre zatrucia w PLR – wybrane problemy
Podstawy leczenia żywieniowego
Postępy w pediatrii
Prawo Medyczne
Prawo organizacji i zarządzanie w ochronie zdrowia
Problemy otolaryngologiczne w praktyce pediatrycznej
Problemy socjo-demograficzne, ocena geriatryczna oraz możliwości profilaktyczne w wieku podeszłym
Psychodietetyka
Psychologia kliniczna
Relacja lekarz - pacjent
Specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych
Specjalizacje dla farmaceutów
Struktura i funkcjonowanie rodziny
Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie
Szczepienia w PLR
Teoretyczne podstawy klinicznej protetyki stomatologicznej i technologii materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej, część A
Teoretyczne podstawy klinicznej protetyki stomatologicznej i technologii materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej, część B
Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej
Twardzina ograniczona i uogólniona
Wielkie problemy geriatryczne
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii
Wprowadzenie do specjalizacji w stomatologii zachowawczej z endodoncją
Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii dziecięcej
Wprowadzenie do współczesnej ortodoncji
Wybrane zagadnienia z zakresu nefrologii dziecięcej
Zarządzanie na rynku usług medycznych/ farmaceutycznych/ kosmetologicznych
Zasady rehabilitacji chorób reumatycznych
Zdrowie kobiety
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne cz. I
Zdrowie publiczne cz. II: Orzecznictwo lekarskie

Kursy, szkoleniawięcej »
Podyplomowe kursy specjalistyczne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Podyplomowe kursy specjalistyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Zdrowego Seniora

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Akademia Młodego Naukowca

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
Chór UMB
Grupa BUM, czyli Sekcja Kulturalna Samorządu Studentów UMB
Innowacyjny Kosmetolog
Klub Herkulesy
Klub studencki „CoNieCo”
Klub Uczelniany AZS UMB
Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny (KDL)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „IFMSA - Poland"
Młody Medyk Białostocki - czasopismo studentów UMB
Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii PTSS
Samorząd Studentów UMB
Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”
Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa UMB
Studenckie Centrum Radiowe "Radiosupeł"
Studenckie Towarzystwo Naukowe

Akademikiwięcej »
Dom Studenta Nr 1
Dom Studenta Nr 2

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u), co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu.

Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.

Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 69 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku można studiować na 15 kierunkach studiów.

Na Uczelni studiuje ponad 5000 studentów, w tym ponad 400 w języku angielskim.

Liczba 117 profesorów tytularnych oraz 151 doktorów habilitowanych na 808 nauczycieli akademickich, daje nam jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W strukturach Uczelni funkcjonują między innymi: Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, zmodernizowany Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Medycyny Doświadczalnej, posiadające prestiżową akredytację Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych, które w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 6 ośrodków naukowych w Polsce.

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjnosportowe.

W strukturach Uczelni znajdują się stowarzyszenia i organizacje studenckie: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA-Poland", Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Młoda Farmacja", Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, Innowacyjny Kosmetolog, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Klub "CoNieCo", Klub "Herkulesy", Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, Grupa "Bum", miesięcznik studentów "Młody Medyk" i zdobywający nagrody międzynarodowe - Chór UMB.

Studenci wyróżniający się w nauce mogą korzystać z wyjazdów na stypendia do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija.

Białystok również dobrze wypada w rankingu miast polskich (stworzonym przez PricewaterhouseCoopers, a przedstawiony w Gazecie Wyborczej), w którym ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji oraz poczucie bezpieczeństwa. W 2011 roku Białystok uplasował się na pierwszym miejscu.


REKRUTACJAZapraszamy do zapoznania się  z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  i zasadami rekrutacji na stronie

https://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji


Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności