Prezentacja uczelni
Warszawa, Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Typ uczelni: medyczne
Status: publiczne

Studia doktoranckiewięcej »
Farmacja
Kierunek lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny

dr hab.więcej »
Biologia medyczna
Medycyna
Nauki farmaceutyczne
Nauki o zdrowiu
Stomatologia

MBAwięcej »
MBA w Ochronie Zdrowia

Studia podyplomowewięcej »
Analityka medyczna
Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem działalności leczniczej
Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych
Medycyna estetyczna
Medycyna prewencyjna, regeneracyjna i przeciwstarzeniowa
Medycyna ubezpieczeniowa i orzecznictwo
Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych
Metodologia badań klinicznych
Pomoc psychologiczna w medycynie
Prawo medyczne w ochronie zdrowia
Psychodietetyka
Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych
Seksuologia kliniczna
Seksuologia sądowa
Żywienie kliniczne

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS
Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Erasmus Student Network Warszawski Uniwersytet Medyczny
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
Młoda Farmacja
Samorząd Studentów
Towarzystwo Artystyczne Medyków

Akademikiwięcej »
Dom Studenta Nr 1
Dom Studenta Nr 2 oraz 2 BIS

Wydziały, jednostkiwięcej »
I Wydział Lekarski
II Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
Wydział Nauki o Zdrowiu


Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną z największych uczelni medycznych w Polsce z historią sięgającą 1809 roku. Oferta edukacyjna, stworzona w oparciu o nowoczesne programy nauczania, obejmuje 14 kierunków i 1 specjalność. Uniwersytet kształci się prawie 9,5 tys. studentów, w tym ponad 700 obcokrajowców.

Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.

Kadrę dydaktyczno-naukową stanowi czołówka polskich naukowców - wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o życie i zdrowie pacjentów stosując innowacyjne - na skalę krajową i światową - metody leczenia.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i innowacyjnych wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego Uczelni.

Wydziały

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są wydziały, które prowadzą studia na określonych kierunkach. Obecnie w skład Uczelni wchodzą:
  • I Wydział Lekarski
  • II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
  • Wydział Lekarsko-Dentystyczny
  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki
Ważną jednostką Uczelni jest również Centrum Kształcenia Podyplomowego odpowiedzialne za prowadzenie studiów podyplomowych, organizowanie kursów doskonalących i przygotowujących do specjalizacji oraz szkoleń podyplomowych dla obcokrajowców.

Kierunki studiów

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prowadzone są studia przede wszystkim w trybie stacjonarnym (jednolite studia magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia), ale istnieje także możliwość kształcenia się w trybie niestacjonarnym (studia płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne).

Jednolite studia magisterskie i studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe) są przeznaczone dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Studia I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne) są przeznaczone dla osób, które posiadają dyplom zawodowy zgodny z kierunkiem studiów i pracują w zawodzie.

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne) są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) uzyskany na danym kierunku (na kierunkach innych niż zdrowie publiczne).

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności