Prezentacja uczelni
Przasnysz, Polska

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu - Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu

Typ uczelni: filologiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
FilologiaStudia online
Filologia angielskaStudia online
Filologia niemieckaStudia online
Filologia rosyjskaStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BudownictwoStudia online
Budownictwo pasywneStudia online
Konstrukcje budowlaneStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
FilologiaStudia online
Filologia angielskaStudia online
Filologia niemieckaStudia online
Filologia rosyjskaStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Coaching w edukacji
Język angielski/niemiecki/rosyjski dla prawników
Język angielski/niemiecki/rosyjski w biznesie
Język angielski/niemiecki/rosyjski w medycynie
Język rosyjski w zakresie tłumaczeń polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich
Studia podyplomowe wczesne nauczanie języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych
Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie

Kursy, szkoleniawięcej »
Autoprezentacja i wizerunek: autoprezentacja
Autoprezentacja i wizerunek: mój osobisty wizerunek – profesjonalna prezentacja
Autoprezentacja i wizerunek: praca z tremą
Autoprezentacja i wizerunek: sztuka wystąpień i efektywnej prezentacji
Couching w biznesie
Elementy i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela
Inteligencja emocjonalna: budowanie zdrowego poczucia pewności siebie
Inteligencja emocjonalna: Emocje – jak je zrozumieć?
Inteligencja emocjonalna: empatia w życiu osobistym i zawodowym
Inteligencja emocjonalna: Inteligencja emocjonalna w praktyce
Inteligencja emocjonalna: metody i techniki radzenia sobie ze stresem
Inteligencja emocjonalna: samoocena i poczucie własnej wartości – jak wzmacniać i budować?
Inteligencja emocjonalna: trzy w jednym – pewność siebie, akceptacja i samoocena
Język angielski: biznesowego BEC, Business English Certificates
Język angielski: średnio zaawansowanego FCE First Certificate In English
Język angielski: zaawansowanego CAE Certificate In Advanced English
Język niemiecki: średnio zaawansowany ZD Zertifikat Teutsch
Język niemiecki: zaawansowany ZMP Zentrale Mittelstufenprufung
Komunikacja: asertywność w komunikacji
Komunikacja: elementy komunikacji bez przemocy w pracy
Komunikacja: elementy Transfoming Communication™
Komunikacja: komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się
Komunikacja: komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji
Komunikacja: metody skutecznego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
Komunikacja: porozumiewanie się bez przemocy – komunikacja oparta na empatii
Kursy doskonalące: Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
Kursy doskonalące: kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
Kursy doskonalące: kurs dla wychowawców kolonijnych
Kursy doskonalące: metody aktywizujące w pracy z uczniem
Kursy doskonalące: narzędzia pomiaru dydaktycznego
Kursy doskonalące: standardy w kształceniu zawodowym
Kursy językowe: kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kursy językowe: kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
Kursy językowe: Kursy przygotowujące do zdawania egzaminów potwierdzających umiejętności językowe, sprawdzające kwalifikacje na kilku poziomach.
Kursy językowe: Przez cały rok prowadzimy kursy dla osób które chcą wyjechać do pracy za granicą.
Praca z zespołem lub z grupą: Budowanie zespołu
Praca z zespołem lub z grupą: Coaching zespołowy / grupowy
Praca z zespołem lub z grupą: Integracja zespołu
Praca z zespołem lub z grupą: Komunikacja a praca w zespole
Praca z zespołem lub z grupą: Komunikacja i praca w grupie / zespole
Praca z zespołem lub z grupą: Proces grupowy
Praca z zespołem lub z grupą: Rozwiązywanie konfliktów w grupie / zespole
Praca z zespołem lub z grupą: Zarządzanie zespołem
Rozwój osobisty: aktywizacja/aktywność zawodowa – jak przygotować się do zmian w pracy
Rozwój osobisty: Coaching jako metoda wspierania w osiąganiu celów
Rozwój osobisty: Czym jest, a czym nie jest skuteczna motywacja? Motywowanie siebie i innych.
Rozwój osobisty: Interwizja
Rozwój osobisty: jak podejmować dobre decyzje w dobrym czasie
Rozwój osobisty: kreatywność myślenia i działania
Rozwój osobisty: motywacja i motywowanie – sztuka zarządzania własną aktywnością i inspirowania do niej innych
Rozwój osobisty: praca z celem
Rozwój osobisty: Techniki szybkiego uczenia się- jak zastosować je w pracy i życiu codziennym
Rozwój osobisty: zarządzanie karierą, czyli świadome kroki do sukcesu
Rozwój osobisty: zarządzanie sobą – między myśleniem, czuciem i działaniem
Rozwój osobisty: Zarządzaniu czasem – czyli jak robić sobie czas i mądrze wybierać
Szkolenia Rad Pedagogicznych: agresja wśród dzieci i młodzieży
Szkolenia Rad Pedagogicznych: diagnoza wybranych działań szkoły
Szkolenia Rad Pedagogicznych: funkcja statutu w życiu szkoły
Szkolenia Rad Pedagogicznych: hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego
Szkolenia Rad Pedagogicznych: nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
Szkolenia Rad Pedagogicznych: rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Techniki autoprezentacji dla dyrektorów szkół
Wypalenie zawodowe: jak zaplanować efektywny relaks?
Wypalenie zawodowe: Praca ze stresem- jak zapanować i korzystać ze stresu?
Wypalenie zawodowe: psychosomatyczne reakcje na pracę i problem – jak rozpoznawać i niwelować?
Wypalenie zawodowe: techniki wizualizacji i relaksacji
Wypalenie zawodowe: wypalenie zawodowe – sposoby przeciwdziałania
Wystąpienia publiczne w oświacie

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filologiczny Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

O uczelni

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu jest uczelnią niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, wpisanej do REJESTRU SZKÓŁ WYŻSZYCH pod nr 306 - decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2007 r.; nr DSW-2-06-4003-231/07. Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów zawodowych na kierunku filologia.


Misja uczelni
  • Misją Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu jest kształcenie praktycznych umiejętności językowych i technicznych.
  • Od początku działalności uczelnia utrzymuje wysoki poziom kształcenia dzięki właściwie dobranej kadrze z najlepszych uniwersytetów w Polsce i z zagranicy.

Program studiów w ULT w Przasnyszu

  • Uczelnia kształci studentów w specjalności budownictwo pasywne, konstrukcje budowlane, filologia angielska, niemiecka i rosyjska w systemie dziennym i zaocznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, ćwiczeń, oraz seminariów. Studia trwają trzy lub cztery lata.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu licencjackiego lub inżynierskiego, otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem licencjata z zakresu filologii angielskiej, niemieckiej lub rosyjskiej, bądź też dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem inżyniera z zakresu budownictwa.
  • Tytuł licencjata uprawnia do nauczania języka angielskiego, rosyjskiego, oraz drugiego wybranego języka w szkołach różnego typu, a także do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich w specjalności filologia angielska, niemiecka lub rosyjska.
  • Tytuł inżyniera uprawnia absolwentów do ubiegania się o specjalistyczne uprawnienia budowlane, a także do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich w specjalności budownictwo.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu magisterskiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.
Strona www uczelni: www.wsjoprzasnysz.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności