Prezentacja uczelni
Szczecin, Polska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Typ uczelni: medyczne
Status: publiczne

Studia doktoranckiewięcej »
Nauki medyczne
Nauki o zdrowiu

Studia podyplomowewięcej »
Coaching i public relations w ochronie zdrowia
Dydaktyka medyczna
Edukacja w opiece okołoporodowej
Fizjoterapia w kardiologii i profilaktyce chorób układu krążenia
Fizjoterapia w onkologii i profilaktyce chorób nowotworowych
Gerontopedagogika
Interwencja kryzysowa z elementami mediacji i negocjacji
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi
Medycyna estetyczna twarzy
Neurologopedia
Otyłość - zagadnienie interdyscyplinarne
Prawo medyczne
Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej
Specjalizacje w dziedzinie mikrobiologii
Szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy/lekarzy dentystów
Trener personalny
Zdrowie publiczne-marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Żywienie w sporcie

Kursy, szkoleniawięcej »
Alergia na leki i pokarmy
Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna
Chirurgia ręki i mikrochirurgia
Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych
Elektrofizjologia
Elektrofizjologia okulistyczna
Endoskopia - kurs praktyczny indywidualny
Endoskopia - kurs praktyczny indywidualny (system modułowy)
Endoskopia kurs indywidualny
Intensywna terapia z elementami toksykologii
Jaskra
Mikrochirurgia
Neurookulistyka
Neurookulistyka kliniczna
Onkogenetyka nowotwory dziedziczne
Podstawy immunologii i immunologiczne techniki laboratoryjne
Prawo medyczne
Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-psychiatryczne (tryb modułowy)
Toksykologia
Zdrowie publiczne

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Dziecięcy Uniwersytet Medyczny

Biura Karierwięcej »
Uczelniane Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
IFMSA - Poland Oddział Szczecin
Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Parlament Doktorantów PUM
Parlament Studentów PUM
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Oddział w Szczecinie
Ratownictwo Medyczne
Studenckie Stowarzyszenie Młodych Diagnostów PUM
Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM

Akademikiwięcej »
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4
Dom Studencki nr 5 "Eskulap"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
O PUM


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - najlepsza uczelnia w województwie zachodniopomorskim.

Jest jedną z wiodących krajowych uczelni medycznych, która w ciągu ponad 6o lat wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny.

Na 12 kierunkach i 3 specjalnościach kształci ponad cztery tysiące studentów.

Uczelnia ma 4 wydziały:
  • Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,
  • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny,
  • Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej,
  • Wydział Nauk o Zdrowiu.
PUM prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), studia doktoranckie i podyplomowe. Na dwóch kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym kształci studentów anglojęzycznych - 500 studentów z 22 krajów świata. .

Pomorski Uniwersytet Medyczny utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi m.in. w USA, Niemczech, Włoszech i Szwecji.

Kadra naukowo- dydaktyczno Uniwersytetu liczy ponad 600 pracowników, w tym ponad 80 profesorów. Działalność naukowa obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej (prof. Jan Lubiński) oraz w badaniach nad komórkami macierzystymi (prof. Mariusz Ratajczak, prof. Bogusław Machaliński).

PUM sprawuje nadzór nad dwoma szpitalami klinicznymi: SPSK nr 1 przy Unii Lubelskiej wraz ze szpitalem w Policach i Kliniką Psychiatrii przy ul. Broniewskiego oraz SPSK nr 2 przy ul. Powstańców Wielkopolskich.


Uczelnia

PUM_1.jpg

Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia 20 marca 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Wówczas uruchomiono tylko czwarty rok studiów, na który zgłosiło się 60 kandydatów - wielu późniejszych wybitnych naukowców i dydaktyków. W 1992 roku uczelnia otrzymała nazwę: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. 21 sierpnia 2010 roku Uczelnia stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia jest wiodącą w kraju co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona 
w genach) oraz prof. Mariusz Ratajczak i prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi).

Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.


budynek.jpg


Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności