Łódź, Polska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Typ uczelni: medyczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biotechnologia
Dietetyka
Elektroradiologia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Techniki dentystyczne
Zdrowie publiczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
DentistryStudia w języku angielskim
MedicineStudia w języku angielskim
Analityka medyczna
Farmacja
Fizjoterapia
Kierunek lekarski w ramach limitu MON (wojskowy)
Lekarski
Lekarsko - Dentystyczny

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Dietetyka
Elektroradiologia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Techniki dentystyczne
Zdrowie publiczne
Epidemiologia
Koordynacja usług senioralnych
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego
Prawo medyczne w ochronie zdrowia
Promocja zdrowia
Statystyka i informatyka medyczna
Ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki farmaceutyczne
Nauki medyczne
Nauki o zdrowiu

Studia podyplomowewięcej »
Akademia współczesnego menedżera
Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia
Edukator zdrowotny w zakresie cukrzycy, otyłości i ich powikłań
Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych
Komunikacja interpersonalna i wsparcie psychospołeczne
Kosmetologia - współczesne podejście oraz praktyka wsparta wiedzą
Medycyna estetyczna z elementami dietetyki
Menedżer opieki senioralnej
Nowoczesne projekty badawcze - metodologia, prowadzenie i nadzór badań klinicznych
Opieka nad pacjentem w aptece ogólnodostępnej
Psychiatria, seksuologia i psychologia sądowa
Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych
Telemedycyna i teleopieka - prawne aspekty
Ubezpieczenia zdrowotne i zarządzania ochroną zdrowia
Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Lekarski
Wydział Nauk o Zdrowiu
Strona www uczelni:
umed.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności