Łódź, Polska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Typ uczelni: medyczne
Status: publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki farmaceutyczne
Nauki medyczne
Nauki o zdrowiu

Studia podyplomowewięcej »
Edukator zdrowotny w zakresie cukrzycy, otyłości i ich powikłań
Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowanie statystyki w badaniach biomedycznych
Farmacja Medyczna
Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych
Qualified Person
Telemedycyna i teleopieka - prawne aspekty

MBAwięcej »
Skuteczna i zwinna organizacja - specjalistyczne studia MBA

Strona www uczelni:
umed.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności