Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Bydgoszcz, Polska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

Kontakt:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00
Rekrutacja:
tel. +48 52 341 08 32 w. 23
fax: +48 52 34 10 832 w. 24

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edytorstwo
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Germanistyka
Historia
Humanistyka drugiej generacji
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska
Logopedia
Matematyka
Mechatronika
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Politologia
Praca socjalna
Prawo w biznesie
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Zarządzanie kryzysowe w środowisku

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria techniczno-informatyczna
Rewitalizacja dróg wodnych

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia angielska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Germanistyka
Historia
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria techniczno-informatyczna
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska
Matematyka
Mechatronika
Pedagogika
Politologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia

Studia doktorskiewięcej »
Historia
Inżynieria mechaniczna
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki o polityce i administracji
Pedagogika
Psychologia
Sztuki muzyczne

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Edukacji Muzycznej
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Humanistyczny
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Strona www uczelni: www.ukw.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności