Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Bydgoszcz, Polska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

Kontakt:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00
Rekrutacja:
tel. +48 52 341 08 32 w. 23
fax: +48 52 34 10 832 w. 24

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edytorstwo
Ekonomia
Filologia (germanistyka bez znajomości języka niemieckiego)
Filologia (lingwistyka stosowana angielski z niemieckim ze znajomością języka niemieckiego)
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska od podstaw
Filozofia
Fizyka
Geografia
Germanistyka
Historia
Humanistyka drugiej generacji
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana - angielski z arabskim
Lingwistyka stosowana - angielski z niemieckim
Lingwistyka stosowana - angielski z niemieckim od podstaw
Lingwistyka stosowana - angielski z rosyjskim
Lingwistyka stosowana - niemiecki z rosyjskim
Lingwistyka stosowana - rosyjski z chińskim
Logopedia
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika wczesnoszkolna
Politologia
Praca socjalna
Prawo w biznesie
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
Regionalistyka europejska
Rewitalizacja dróg wodnych
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Zarządzanie przyrodą

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria techniczno-informatyczna
Mechatronika
Rewitalizacja dróg wodnych
Zarządzanie kryzysowe w środowisku

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Germanistyka
Historia
Inżynieria materiałowa
Inżynieria techniczno-informatyczna
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana - angielski z arabskim
Lingwistyka stosowana - angielski z niemieckim
Lingwistyka stosowana - angielski z rosyjskim
Lingwistyka stosowana - niemiecki z rosyjskim
Matematyka
Mechatronika
Pedagogika
Politologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Turystyka krajoznawcza i kulturowa
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
Biologia
Dyrygentura
Ekologia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Mechanika
Nauki o polityce
Pedagogika
Psychologia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Edukacji Muzycznej
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Humanistyczny
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Strona www uczelni: www.ukw.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności