Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Częstochowa, Polska

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Analityka i kreatywność społeczna
Bezpieczeństwo narodowe
Biotechnologia
Chemia
Dietetyka
Dziennikarstwo i kultura mediów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Grafika
Historia
Kosmetologia
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
Kulturoznawstwo europejskie
Malarstwo
Matematyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Psychoprofilaktyka
Rachunkowość i podatki
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Inżynieria bezpieczeństwa
Ochrona środowiska

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biotechnologia
Chemia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Grafika
Historia
Inżynieria bezpieczeństwa
Kultura w mediach i komunikacji
Malarstwo
Pedagogika
Politologia
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie ze specjalistycznym językiem obcym

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

Studia doktoranckiewięcej »
Chemia
Fizyka
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Sztuki piękne

dr hab.więcej »
Historia

Podwójny dyplomwięcej »
Université du Maine Le Mans, France Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P)
Edukacja filozoficzno-etyczna
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja w sztukach plastycznych
Fotografia
Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
Kontrola, audyt i zarządzania bezpieczeństwem informacji
Logopedia
Matematyka
Multimedia
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczanie przyrody
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Oligofrenopedagogika
Podatki i doradztwo podatkowe
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia*
Technika w nauczaniu
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
Tradycje kulturowe regionu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera)
Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
Wiedza o społeczeństwie
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Gier planszowych, fabularnych, terenowych i strategicznych "Gildia"
Koło Literackie "Anafora"
Koło Młodych Doradców Zawodowych
Koło Naukowe Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Koło Naukowe Edukacja Plastyczna
Koło Naukowe Filozofii, Socjologii i Psychologii "Eranos"
Koło Naukowe Filozofów
Koło Naukowe Historyków
Koło Naukowe Języka i Kultury Angielskiej
Koło Naukowe Myśli Administracyjno-Prawnej
Koło Naukowe Politologów
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Koło Naukowe Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Koło Naukowe Studentów Zarządzania „Rego”
Koło Sympatyków Filozofii
Międzywydziałowe Koło Pomocy i Wsparcia
Psychologiczne Koło Naukowe
Samorząd Studencki
Studencki Klub Naukowo-Turystyczno-Krajoznawczy „Voyage”
Studenckie Koło Naukowe "Psychologia i Kultura"
Studenckie Koło Naukowe Badań Społecznych
Studenckie Koło Naukowe Edukacja Elementarna
Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Stosowanej
Studenckie Koło Naukowe Instytutu Muzyki AJD
Studenckie Koło Teatralne "naJana"
Studenckie Naukowe Koło Terapeutów

Akademikiwięcej »
D.S. "Skrzat"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filologiczno - Historyczny
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Pedagogiczny
Wydział Sztuki

Strona www uczelni: www.ujd.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności