Częstochowa, Polska

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ChemistryStudia w języku angielskim
EconomyStudia w języku angielskim
Music in Public SpaceStudia w języku angielskim
PaintingStudia w języku angielskim
PhilosophyStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Political SienceStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja ochrony i kontroli prawnej
Administracja samorządowa
Analityka i kreatywność społeczna
Coaching i procesy doradcze
Diagnozy i konsulting społeczny
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo państwa
Polityka integracji i bezpieczeństwa
Biotechnologia
Agrobiotechnologia
Browarnictwo i napoje fermentowane
Chemia
Drug ChemistryStudia w języku angielskim
Chemia leków
Chemia w kryminalistyce
Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii i przyrody
Dietetyka
Dziennikarstwo i kultura mediów
Dziennikarstwo internetowe
Media regionalne
Specjalność edytorsko-redaktorska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Specjalność nauczycielska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność nauczycielska
Ekonomia
Ekonomia sektora publicznego
Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej
Filologia angielska
Specjalność nauczycielska
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Tłumaczenia z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskim
Filologia germańska
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskim/hiszpańskim (dla studentów filologii germańskiej, którzy rozpoczęli kształcenie od podstaw)
Specjalność nauczycielska
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Filologia polska
Film i realizacja obrazu filmowego
Specjalność edytorsko-redaktorska
Specjalność nauczycielska
Filozofia
Specjalność nauczycielska
Specjalność teoretyczna
Fizyka
Nanophysics and NanomaterialsStudia w języku angielskim
NanotechnologyStudia w języku angielskim
Akustyka i realizacja dźwięku
Akustyka i układy audio
Nanofizyka i nanomateriały
Nanotechnologia
Nauczanie fizyki i przyrody (nauczycielska)
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Fotografia użytkowa/autorska, komunikat wizualny
Grafika
Grafika artystyczna i projektowa
Grafika użytkowa
Historia
Specjalność archiwistyczna
Specjalność kulturoznawcza
Specjalność nauczycielska
Iberoznawstwo
Specjalność kulturoznawcza
Specjalność turystyczna
Język niemiecki w obrocie gospodarczym – kształcenie od podstaw
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim/francuskim
Kosmetologia
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
Biometria i informatyka śledcza
Chemia w kryminalistyce
Malarstwo
Malarstwo w architekturze
Multimedia
Matematyka
Analiza danych
Matematyczne metody informatyki
Muzyka w przestrzeni publicznej
Animacja artystyczna
Muzyka estradowa
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
Terapia pedagogiczna
Pielęgniarstwo
Politologia
Polityka integracji i bezpieczeństwa
Specjalność europejska
Specjalność społeczno-polityczna
Praca socjalna
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
Praca z klientem z niepełnosprawnością
Praca z rodziną
Psychoprofilaktyka
Coaching i mentoring
Rachunkowość i podatki
Turystyka i rekreacja
Mediacje i komunikacja społeczna
Obsługa ruchu turystycznego
Turystyka aktywna i specjalistyczna
Wychowanie fizyczne
Specjalność nauczycielska

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Software EngineeringStudia w języku angielskim
Grafika komputerowa
Inżynieria oprogramowania
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiałyStudia dualne
Virtual PrototypingStudia w języku angielskimStudia dualne
NanotechnologiaStudia dualne
Virtual prototypingStudia dualne
Inżynieria bezpieczeństwa
Biometria i informatyka śledcza
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Inżynieria multimediów
Akustyka i realizacja dźwięku
Grafika komputerowaa
Produkcja i marketing żywności
Agrobiznes
Logistyka w łańcuchu żywnościowym
Przetwórstwo żywności

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Farmacja - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia
Fizjoterapia
Lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia rodziny i wychowania

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ChemistryStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
English for Business and Intercultural CommunicationStudia w języku angielskim
PaintingStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Political SienceStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja ochrony i kontroli prawnej
Administracja samorządowa
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo militarne
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
Obrona i ochrona interesów państwa
Biotechnologia
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia żywności
Chemia
Drug ChemistryStudia w języku angielskim
Chemia leków
Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii i przyrody
Dziennikarstwo i kultura mediów
Dziennikarstwo radiowe i prasowe
Rzecznik prasowy i specjalista PR
Specjalność edytorsko-redaktorska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność nauczycielska
Ekonomia - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki
Filologia angielska
Językoznawstwo teoretyczne i stosowane
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
Specjalność nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Tłumaczenia z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskim
Filologia germańska
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
Specjalność nauczycielska
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Filologia polska
Specjalność dziennikarska
Specjalność edytorsko-redaktorska
Specjalność nauczycielska
Filozofia
Specjalność nauczycielska
Specjalność teoretyczna
Fizyka
Grafika
Grafika artystyczna i projektowa
Grafika użytkowa
Historia
Specjalność archiwistyczna
Specjalność kulturoznawcza
Specjalność nauczycielska
Iberoznawstwo
Specjalność kulturoznawcza
Specjalność turystyczna
Informatyka
Programowanie
Tworzenie gier komputerowych
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo techniczne
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji
Inżynieria medyczna - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki
Biomechanika
Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej
Inżynieria multimediów
Kosmetologia
Malarstwo
Malarstwo w architekturze
Multimedia
Muzyka w przestrzeni publicznej
Animacja artystyczna
Muzyka estradowa
Pedagogika
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
Projektowanie uniwersalne w usługach i edukacji
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
Pielęgniarstwo
Politologia
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Polityka i wielokulturowość
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
Praca z klientem instytucji edukacyjnych
Turystyka i rekreacja
Gospodarka turystyczna
Mediacje i komunikacja społeczna
Zarządzanie eventami
Wychowanie fizyczne
Specjalność nauczycielska
Żywienie człowieka i dietetyka

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Sztuki muzyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Podwójny dyplomwięcej »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i jakość żywności
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe
Doradztwo zawodowe
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Logopedia
Medycyna estetyczna dla lekarzy
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika tańca
Pełnomocnik ds.Cyberbezpieczeństwa
Podatki i doradztwo podatkowe
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej
Prawo i zarządzanie w sporcie
Programowanie i bazy danych
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
Psychologia stosowana w bezpieczeństwie narodowym
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia
Surowce naturalne w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
Tyflopedagogika
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a
Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
Zarządzanie jednostkami publicznymi
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Kursy, szkoleniawięcej »
"CZĘSTOCHOWA HIGHLIGHTED” Kurs języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Blender – tworzenie grafiki 3D
Cloud Computing - jak efektywnie wykorzystać technologie przetwarzania w chmurze w sektorze MŚP
Ćwiczenia wzmacniające przy muzyce na lekcji WF - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego
Edytorstwo tekstów
Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Elementy matematyki wyższej
Etyka w administracji skarbowej
Fortepian na serio i na wesoło
Gdy dociekliwy uczeń zapyta o … różne modele probabilistyczne
Indywidualizacja kształcenia na lekcjach języka polskiego
Intensywny kurs przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej
Kurs "warsztat kreatywności"
Kurs dokształcający dla nauczycieli techniczne środki nauczania
Kurs języka chińskiego
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
Kurs polskiego języka migowego - poziom A1
Kurs wokalny
Kurs wystąpień publicznych
Najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego
Nauczanie historii w wykorzystaniem metody tutoringu
Nauka od podstaw programowania w języku Python dla nauczycieli
Nowoczesne formy i metody szkoleń BHP
Nowoczesne zasady odżywiania w świetle najnowszych badań
Podstawy badań nieniszczących
Podstawy nauczania gry w szachy
Podstawy programowania w PYTHONIE
Retoryka słowa - retoryka obrazu
Statystyka opisowa w programie Excel
Systemy bezpieczeństwa
Techniki obniżenia poziomu stresu
Tenis dla początkujących
Terenowa dydaktyka przyrodnicza dla nauczycieli
Tworzenie dynamicznych stron internetowych w języku php
Tworzenie zaawansowanych stron z wykorzystaniem „Content management system”
Warsztat muzykoterapii
Warsztaty językowe
Wychowanie patriotyczne w ujęciu socjologicznym
Zajęcia fitness dla pracowników oświaty

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Club Erasmus Plus
Internetowa Telewizja Studencka Długosz TV
Koło Naukowe bezpieczeństwa narodowego
Koło Naukowe Filozofii, Socjologii i Psychologii „Eranos”
Koło Naukowe Historyków
Koło Naukowe Kreatywny nauczyciel
Koło Naukowe Myśli Administracyjno-Prawnej
Koło Naukowe myśli analitycznej i kreatywnej
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
Koło Naukowe Studenckie koło teatralne UJD
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Koło Naukowe Sztuk Pięknych
Koło Naukowe Terapeutów
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Psychologia i Kultury
Poradnia Prawa Administracyjnego
Samorząd Studencki
Sekcja Akustyki
​Sekcja Chemii
Sekcja Dietetyków
Sekcja Kryminalistyki
Sekcja Matematyki
Sekcja Mechatroniki
Sekcja Mikrobiologiczna
Sekcja Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne
Studenckie Koło Naukowe Aktywność-Kultura-Zdrowie
Studenckie Koło Naukowe Filozofów
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii
Studenckie Koło Naukowe Instytutu Muzyki UJD
Studenckie Koło Naukowe Kuźnia Myśli Humanistycznych
Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Psychologii
Studenckie Koło Naukowe„Memento”
Studenckie Koło Naukowe„Miłośnicy Podróży”

Akademikiwięcej »
D.S. "Skrzat"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to publiczna Uczelnia wyższa o szerokim profilu kształcenia, prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki. Oferuje studia na ponad 50 kierunkach studiów w obszarach: nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, pedagogicznych, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki. Uczelnia proponuje szeroką ofertę studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz innych form kształcenia ustawicznego. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna prowadzona jest na sześciu wydziałach:

 • Wydziale Humanistycznym,

 • Wydziale Nauk Społecznych,

 • Wydziale Prawa i Ekonomii,

 • Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

 • Wydziale Nauk o Zdrowiu,

 • Wydziale Sztuki.

W ośmiu dyscyplinach Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Ma również prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Od 2019 roku Uniwersytet prowadzi Szkołę Doktorską.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,

 • dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,

 • wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie online, studia dualne,

 • współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,

 • z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,

 • zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,

 • osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.

 • posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.

 • utworzył jednostkę, pełniącą rolę centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami -Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności