Częstochowa, Polska

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Analityka i kreatywność społeczna
Bezpieczeństwo narodowe
Biotechnologia
Chemia
Dietetyka
Dziennikarstwo i kultura mediów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Grafika
Historia
Iberoznawstwo
Język niemiecki w obrocie gospodarczymStudia dualne
Kosmetologia
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
Malarstwo
Matematyka
Muzyka w przestrzeni publicznej
Pedagogika
Pedagogika międzykulturowa z mediacją
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Psychoprofilaktyka
Rachunkowość i podatki
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiałyStudia dualne
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria multimediów

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i kultura mediów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filozofia
Fizyka
Grafika
Historia
Inżynieria bezpieczeństwa
Kosmetologia
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
Malarstwo
Pedagogika
Politologia
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Żywienie człowieka i dietetyka

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Doradztwo zawodowe
Edukacja filozoficzno-etyczna
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Fotografia
Logopedia
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika tańca
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
Podatki i doradztwo podatkowe
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
Programowanie i bazy danych
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
Psychologia stosowana w bezpieczeństwie narodowym
Spectrum autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
Tradycje kulturowe regionu
Tyflopedagogika
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera)
Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
Wiedza o społeczeństwie
Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
Wychowanie fizyczne
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
Zarządzanie jednostkami publicznymi
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki

Strona www uczelni: www.ujd.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności