Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Animacja kultury w przestrzeni społecznej
Antropologia historyczna
Architektura informacji
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Digital Design
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia społeczna
Etyka - mediacje i negocjacje
Filologia (filologia romańska z językiem hiszpańskim)
Filologia (filologia rosyjska z językiem francuskim)
Filologia (filologia rosyjska z językiem hiszpańskim)
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia romańska - język francuski stosowany
Filologia romańska z językiem angielskim
Filologia romańska z językiem rosyjskim
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Historia
Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Monitoring środowiska przyrodniczego
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Sztuka i media
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Edukacja techniczno-informatyczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Ochrona środowiska

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Animacja kultury w przestrzeni społecznej
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Art&Design
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Digital Design
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekonomia społeczna
Etyka
Etyka - mediacje i negocjacje
Filologia (Filologia hiszpańska- komunikacja międzykulturowa)
Filologia (filologia rosyjska z językiem francuskim)
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia romańska z językiem rosyjskim
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Grafika
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Język hiszpański stosowany
Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Ochrona środowiska
Odnowa biologiczna
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Malarstwo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

Studia doktoranckiewięcej »
Biologia
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki o polityce
Pedagogika
Sztuki piękne

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filologiczny
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Politologii
Wydział Sztuki
Strona www uczelni: www.up.krakow.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności