Kraków, Polska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

Drodzy Maturzyści,
w związku z trwającą pandemią nie możemy się z Wami spotkać osobiście, ale mamy nadzieję, że ta kilkuminutowa prezentacja pozwoli Wam trochę lepiej poznać naszą uczelnię.

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Architektura informacji
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo zdrowotne
Biologia
Chemia – nauczyciel chemii
Design
Digital Design
Ekonomia społeczna
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Grafika
Historia
Kognitywistyka
Komunikacja wizualna
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Sztuka i edukacja
Sztuka i media
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie w służbach społecznych

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Edukacja techniczno-informatyczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Ochrona środowiska

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Art & design
Bezpieczeństwo państwa
Biologia
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekonomia społeczna
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Historia
Informatyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Matematyka
Odnowa biologiczna
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Sztuka i edukacja
Sztuka współczesna
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o polityce i administracji
Nauki o Ziemi i środowisku
Pedagogika
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Administracja samorządowa
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim
Biologia molekularna z elementami biotechnologii
Biologia w terenie
Cracoviana – miasto i region w turystyce
Cyberbezpieczeństwo. Prawo i media
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
E-Nauczyciel
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edytorstwo
Geografia
Geoinformacja w edukacji
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli
Historia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego
Kreatywne nowe media w służbach społecznych
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna
Leadership w edukacji i biznesie
Logopedia
Marketing i kreatywna reklama
Matematyka
Mediacje i negocjacje
Nauczanie biologii w szkole podstawowej
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. STUDIA ONLINE
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Prawo dla urzędników nieprawników
Prawo i bezpieczeństwo w szkole
Prawo inwestycyjno-budowlane
Profesjonalny coaching
Przedsiębiorczość
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Przyroda
Resocjalizacja i penitencjarystyka
Socjoterapia
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego
Terapia pedagogiczna
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla pedagogów specjalnych)
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu w strukturach zhierarchizowanych

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier
Biuro Współpracy z Absolwentami

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
GR.UP'a – Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Apertum UP
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów UP
Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Bioinformatyki i Biotechnologii Pro Innovatio
Koło Artystyczno-Naukowe Ekspresja Sceniczna
Koło Artystyczno-Naukowe studentów Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego
Koło Naukowe Architektów Informacji
Koło Naukowe Doktorantów Historii
Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki
Koło Naukowe Germanistów
Koło Naukowe Informatyków
Koło naukowe KWADRAT Studentów i Doktorantów Wydziału Sztuki
Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii
Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Sensorium
Koło Naukowe Wolontariatu
Koło Naukowe Wspieranie Rozwoju Dziecka
Międzywydziałowe Koło Naukowe Inspiracji Kulturowych w Edukacji
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studentów
Socjologiczne Koło Naukowe UP
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatromanów
Studenckie Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej
Studenckie Koło Naukowe Arche
Studenckie Koło Naukowe COOLturoznawcy
Studenckie Koło Naukowe Dialogu Międzykulturowego
Studenckie Koło Naukowe Dydaktyków Nauk Przyrodniczych (Experimental Science Teaching – eXt)
Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa
Studenckie Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej
Studenckie Koło Naukowe Ekotechników
Studenckie Koło Naukowe Elektryków i Mechatroników
Studenckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej TEAM
Studenckie Koło Naukowe Follow UP
Studenckie Koło Naukowe Geografów
Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela
Studenckie Koło Naukowe Iberystów COrazón
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej
Studenckie Koło Naukowe Italianistów Italianissimi
Studenckie Koło Naukowe Lapis Lazuli
Studenckie Koło Naukowe Nauczyciel z pasją
Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli
Studenckie Koło Naukowe Nowe Media
Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Studenckie Koło Naukowe Pozyton
Studenckie Koło Naukowe Przyrodników
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka Auxilium
Studenckie Koło Naukowe Romanistów
Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Translatis
Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem
Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa PROTOTYP
Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Studencko-Nauczycielska Edukacja Cyfrowa SNEC
Teatralne Studenckie Koło Naukowe Romanistów Entr'Acte
Wolontariat Studencki AGAPE
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
Zrzeszenie Studentów Polskich

Akademikiwięcej »
DS „Atol”
DS „Krakowiak”
DS „Za Kolumnami”
DS „Zaułek”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty naszego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne).

Uczelnia oferuje ponad pięćdziesiąt kierunków studiów. Trzon stanowią kierunki związane z nauczaniem i wychowaniem dzieci, takie jak: Pedagogika, Pedagogika specjalna oraz przedszkolna i wczesnoszkolna, dzięki którym w prestiżowym rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” Uniwersytet od lat zyskuje tytuł najlepszej uczelni pedagogicznej w Polsce. W ofercie edukacyjnej uniwersytetu znajduje się również szereg studiów technicznych, inżynierskich i przyrodniczych. Inżynieria bezpieczeństwa, Fizyka, Odnowa biologiczna, Bioinformatyka, to tylko kilka przykładów kierunków niepedagogicznych jakie w ostatnich latach zostały zainaugurowane na UP.

Z najnowszych badań, przeprowadzonych przez Biuro Współpracy z Absolwentami , wynika iż 84% ankietowanych poleca studia na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje z licznymi uczelniami partnerskimi. Ciekawą perspektywę stwarzają także zawarte między Uniwersytetem Pedagogicznym, a kilkom uczelniami z Europy tzw. porozumienia o wspólnym kształceniu, dzięki któremu istnieje szansa uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych w tym samym czasie.

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności