Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Architektura informacji
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo zdrowotne
Biologia
Chemia
Design
Digital Design
Dokumentacja i infobrokerstwoStudia online
Ekonomia społeczna
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Grafika
Historia
Kognitywistyka
Komunikacja wizualna
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Sztuka i edukacja
Sztuka i media
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie w służbach społecznych

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Edukacja techniczno-informatyczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Art & design
Bezpieczeństwo państwa
Biologia
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekonomia społeczna
Etyka – mediacje i negocjacje
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Gospodarka przestrzenna
Grafika
Historia
Informatyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Matematyka
Pedagogika
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Sztuka współczesna
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o polityce i administracji
Nauki o Ziemi i środowisku
Pedagogika
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych
Administracja samorządowa
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
BIBLIOTKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Z MODUŁEM NAUCZYCIELSKIM
Cracoviana – miasto i region w turystyce
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Druk 3 D, grafika, poligrafia cyfrowa dla nauczycieli
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja techniczna
Edytorstwo
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt
Geografia
Geoinformacja w edukacji
Historia i wiedza o społeczeństwie
Informatyka
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny
Kreatywne nowe media w służbach społecznych
Leadership w edukacji i biznesie
Logopedia
MARKETING I NOWOCZESNA PROMOCJA
Matematyka
Mechatronika
Mediacje i negocjacje
Nauczanie fizyki w szkole podstawowej
Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Neurologopedia
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych)
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca
Pedagogika specjalna – surdopedagogika
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Prawo dla urzędników nieprawników
Prawo inwestycyjno-budowlane
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową
Prawo wykonawcze
Profesjonalny coaching
Przedsiębiorczość
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych
Przyroda
Resocjalizacja i penitencjarystyka
Socjoterapia
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna)
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (*dla pedagogów specjalnych)
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filologiczny
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Politologii
Wydział Sztuki
Strona www uczelni: www.up.krakow.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności