Słupsk, Polska

Akademia Pomorska w Słupsku

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Dietetyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia
Filologia polska
Geografia
Historia
Kosmetologia
Logistyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja techniczno-informatyczna
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria cyberprzestrzeni

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia
Filologia polska
Geografia
Historia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowewięcej »
Akwakultura
Animacje i modelowanie druku 3D
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Biologia żywności
Diagnostyka i terapia patologii społecznych w cyberprzestrzeni
Doradztwo zawodowe w systemie oświaty
Dydaktyka szkoły wyższej
E-Urzędnik
Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
HR Menedżer
Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego
Mediacje i negocjacje w szkole
Nauczanie historii
Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Obsługa ruchu turystycznego w obiektach hotelarskich i spędzania czasu wolnego
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Podyplomowe Studia Socjoterapii
Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych
Prawo w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Programowanie - trzeci język świata
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość budżetowa i finansowa
Rachunkowość od podstaw
Terapia uzależnień z prewencją zachowań ryzykownych
Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wychowanie do życia w rodzinie z wiedzą o społeczeństwie
Zarządzanie bezpieczeństwem – Edukacja dla bezpieczeństwa z kwalifikowanym kursem pierwszej pomocy
Zarządzanie bezpieczeństwem – Obronność państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem – Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie jakością
Zarządzanie pracą socjalną

MBAwięcej »
Master of Business Administration
Strona www uczelni:
www.apsl.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności