Słupsk, Polska

Akademia Pomorska w Słupsku

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Dietetyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Florystyka ze sztuką ogrodową
Geografia
Historia
Kosmetologia
Logistyka
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Edukacja techniczno-informatyczna
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria cyberbezpieczeństwa

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Geografia
Historia
Matematyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Diagnostyka i terapia patologii społecznych w cyberprzestrzeni
Doradztwo zawodowe w systemie oświaty
E-Urzędnik
Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
HR Menedżer
Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego
Mediacje i negocjacje w szkole
Muzyka i muzykoterapia w rozwoju dziecka
Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Podyplomowe Studia Socjoterapii
Programowanie - trzeci język świata
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość budżetowa i finansowa
Rachunkowość od podstaw
Terapia uzależnień z prewencją zachowań ryzykownych
Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wychowanie do życia w rodzinie z wiedzą o społeczeństwie
Zarządzanie bezpieczeństwem – Edukacja dla bezpieczeństwa z kwalifikowanym kursem pierwszej pomocy
Zarządzanie bezpieczeństwem – Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie bezpieczeństwem –obronność państwa
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie jakością
Zarządzanie pracą socjalną
Strona www uczelni:
www.apsl.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności