Siedlce, Polska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Analityka z diagnostyką molekularną
Bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia nauczycielska
Biologia sądowa
Dietetyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekologia i środowisko
Filologia
Filologia polska
Gastronomia i hotelarstwo
Geopolityka i studia strategiczne
Historia
Kosmetologia
Kryminologia
Logistyka
Logopedia z audiologią
Matematyka
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agroleśnictwo
Chemia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria procesów technologicznych
Rolnictwo
Zoopsychologia z animaloterapią
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Dietetyka
Filologia
Filologia polska
Geopolityka i studia strategiczne
Gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Kryminologia
Logistyka
Logopedia
Matematyka
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Rolnictwo
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki o bezpieczeństwie
Rolnictwo i ogrodnictwo
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych
Podyplomowe Studia Analizy Danych – Data Mining
Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Podyplomowe Studia Edukacji Samorządowej i Sektora Non-profit
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka
Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi
Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Podyplomowe Studia Projektowania Terenów Zieleni
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączającej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Podyplomowe Studia Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym
Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem
Podyplomowe Studia waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w obszarach wiejskich
Podyplomowe Studia z Rolnictwa
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
Podyplomowe Studia Zioła w Diecie, Profilaktyce i Terapii
Studia Podyplomowe Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie
Studia Podyplomowe w Zakresie Architektury Krajobrazu

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Strona www uczelni:
www.uph.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności