Siedlce, Polska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiologyStudia w języku angielskim
Information SecurityStudia w języku angielskim
LogisticsStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka z diagnostyką molekularną
Analiza danych
Bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia sądowa
Chemia
Dietetyka
Filologia
Filologia polska
Historia
Kosmetologia
Kryminologia
Logistyka
Logopedia z audiofonologią
Matematyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Sztuki plastyczne
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agroleśnictwo
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria procesów technologicznych
Rolnictwo
Zoopsychologia z animaloterapią
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
National SecurityStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Dietetyka
Filologia
Filologia polska
Gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Kryminologia
Logistyka
Logopedia
Matematyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Rolnictwo
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zoopsychologia z animaloterapią
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki o bezpieczeństwie
Rolnictwo i ogrodnictwo
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i finanse publiczne
Analiza danych - data mining
Audyt wewnętrzny i rachunkowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Cyberbezpieczeństwo
Filologia polska
Gospodarka przestrzenna
Kształcenie nauczycieli chemii
Logopedia
Neurologopedia z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Ochrona przed zagrożeniami chemicznymi
Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami natura 2000
Rachunkowość i podatki w rolnictwie
Rolnictwo
Służba cywilna, administracja publiczna, zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Strategiczne zarządzanie personelem
Studia edukacji samorządowej i sektora non-profit
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie terapii pedagogicznej
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Zarządzanie projektami
Zarządzanie środowiskiem
Zioła w diecie, profilaktyce i terapii

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Strona www uczelni:
www.uph.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności