Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Siedlce, Polska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Analityka z diagnostyką molekularną
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biologia sądowa
Chemia
Dietetyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Filologia angielska
Filologia polska
Gastronomia i hotelarstwo
Germanistyka
Historia
Język niemiecki w biznesie
Język rosyjski w biznesie
Kryminologia stosowana
Logistyka
Logopedia z audiologią
Matematyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Rusycystyka
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinżynieria produkcji żywności
Chemia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa
Rolnictwo
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioinżynieria produkcji żywności
Biologia
Chemia
Dietetyka
Filologia
Filologia polska
Historia
Informatyka
Logistyka
Matematyka
Pedagogika
Rolnictwo
Zarządzanie
Zootechnika

Studia doktoranckiewięcej »
Agronomia
Biologia
Chemia
Historia
Nauki o bezpieczeństwie
Zootechnika

dr hab.więcej »
Agronomia
Biologia
Nauki o bezpieczeństwie
Zootechnika

Studia podyplomowewięcej »
Administracji i Finansów Publicznych
Administracji i Rozwoju Lokalnego (poprzednio prowadzone były pod nazwą Podyplomowe Studium Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego)
Analizy Danych – Data Mining
Archiwistyki i Koordynacji Czynności Kancelaryjnych
Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Biologii i Ochrony Środowiska
Detektywistyki oraz Ochrona Osób i Mienia
Edukacja Wczesnoszkolna
Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Historii
Informatyki
Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przyrody w Szkołach Ponadgimnazjalnych
Kształcenia Blokowego w zakresie Przyrody
Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Kurs Cisco Certified Network Associate
Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki
Logopedyczne
Mediacji Sądowych i Pozasądowych
Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka
Nowoczesnych Form Reklamy
Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi
Ochrony Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Organizacji Transportu i Spedycji Międzynarodowej
Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Podyplomowe Studia w Zakresie Odpowiedzialności Karnej i Karno-Skarbowej w Działalności Gospodarczej
Podyplomowe Studia waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w obszarach wiejskich
Podyplomowe Studia z Produkcji Ogrodniczej
Podyplomowe Studia z Rolnictwa
Socjoterapii
Strategicznego Zarządzania Personelem
Studia Podyplomowe Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie
Studia Podyplomowe w Zakresie Architektury Krajobrazu
Technologie Produkcji Drobiu
Technologii Produkcji Grzybów Jadalnych
Terapii Pedagogicznej
Wychowania Przedszkolnego
Zastosowań Informatyki

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie wizerunku i autoprezentacja
Doradca finansowy, planowanie finansów osobistych
Kampania reklamowa w praktyce
Kurs Cisco Certified Network Associate
Kurs Grafiki Komputerowej
Zarządzanie projektami

Uniwersytety Otwartewięcej »
Uniwersytet Otwarty

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Dziecięcy

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Klub Myśli Politycznej
Koło Ekonomiczne
Koło Naukowe Administratywistów
Koło Naukowe Archiwistów
Koło Naukowe Chemików
Koło Naukowe Ekonomistów Rolnictwa
Koło Naukowe Explorator
Koło Naukowe Filozofów
Koło Naukowe Informatyków "GENBIT"
Koło Naukowe Menedżerów "Top Manager"
Koło Naukowe Menedżerów Agrobiznesu
Koło Naukowe Ornitologów
Koło Naukowe Ortopedagogów
Koło Naukowe Polonistów
Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Koło Naukowe Studentów Matematyki
Naukowe Koło Logopedyczne
Studenckie Białowieskie Koło Naukowe
Studenckie Koło Biologów Molekularnych
Studenckie Koło Inżynierii Rolniczej
Studenckie Koło Naukowe Agroturystów
Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa
Studenckie Koło Naukowe Ekologów "Ciconia"
Studenckie Koło Naukowe Etnosocjologów
Studenckie Koło Naukowe Historyków
Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt
Studenckie Koło Naukowe Językoznawców
Studenckie Koło Naukowe Logistyków
Studenckie Koło Naukowe Politologów
Studenckie Naukowe Koło Przyrodników

Akademikiwięcej »
Dom Studenta Nr 1
Dom Studenta Nr 2
Dom Studenta Nr 3
Dom Studenta Nr 4
Dom Studenta Nr 5

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Wydział Nauk Ścisłych
Wydział Przyrodniczy
Strona www uczelni: www.uph.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Warszawie
boks_220_pl.gif

Studia w sąsiednim województwie
uniwersalny.jpg

Nauka języka w Warszawie

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności