Siedlce, Polska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Analityka z diagnostyką molekularną
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia nauczycielska
Biologia sądowa
Dietetyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Filologia
Filologia polska
Gastronomia i hotelarstwo
Historia
Kryminologia stosowana
Logistyka
Logopedia z audiologią
Matematyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agroleśnictwo
Chemia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria procesów technologicznych
Menadżer produkcji i dystrybucji żywności
Rolnictwo
Zoopsychologia z animaloterapią
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
MathematicsStudia w języku angielskim
National SecurityStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Dietetyka
Filologia polska
Historia
Informatyka
Kryminologia
Logistyka
Matematyka
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Rolnictwo
Zarządzanie
Zootechnika

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Historia
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki o bezpieczeństwie
Rolnictwo i ogrodnictwo
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Kurs Cisco Certified Network Associate
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki
Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych
Podyplomowe Studia Analizy Danych – Data Mining
Podyplomowe Studia Archiwistyki i Koordynacji Czynności Kancelaryjnych
Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Informacji, Systemów i Sieci Informatycznych
Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Specjalistycznych Tekstów Prawnych i Ekonomicznych w Zakresie Wybranego Języka (angielski / niemiecki / rosyjski)
Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa
Podyplomowe Studia Edukacji Wczesnoszkolnej
Podyplomowe Studia Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego
Podyplomowe Studia Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka
Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi
Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Podyplomowe Studia Projektowania Terenów Zieleni
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączającej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej
Podyplomowe Studia Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym
Podyplomowe Studia Socjoterapii
Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem
Podyplomowe Studia waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w obszarach wiejskich
Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego
Podyplomowe Studia z Rolnictwa
Podyplomowe Studia Zioła w Diecie, Profilaktyce i Terapii
Studia Podyplomowe Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie
Studia Podyplomowe w Zakresie Architektury Krajobrazu

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Strona www uczelni: www.uph.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności