Białystok, Polska

Politechnika Białostocka

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MechatronicsStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Ekoenergetyka
Elektronika i telekomunikacja
ElektrotechnikaStudia dualne
Gospodarka przestrzenna
Gospodarowanie zasobami i odpadami
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa i wytwarzanie
Inżynieria meblarstwa
Inżynieria rolno-spożywcza
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria usług

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
LogisticStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Aplikacje Internetowe Front-End Development
Bezpieczeństwo systemów i sieci
Coaching w biznesie
Coaching w edukacji
Cyberbezpieczeństwo
Data Science – Developer / Analityk danych
Informatyka – Technologie ICT i Programowania
JavaScript Developer
Lean Management
Marketing Internetowy
Menedżer do spraw bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji
Projektowanie User Experience i Analityka Internetowa
Rolnictwo
Studia Menedżerskie dla inżynierów
Wycena nieruchomości
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – inspektor ochrony danych
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii i Zarządzania
Wydział Mechaniczny

Inne ośrodki
Politechnika Białostocka - Wydział Zamiejscowy w HajnówceHajnówka
Strona www uczelni: pb.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności