Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Białystok, Polska

Politechnika Białostocka

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MechatronicsStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Ekoenergetyka
Elektronika i telekomunikacja
ElektrotechnikaStudia dualne
Gospodarka przestrzenna
Gospodarowanie zasobami i odpadami
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa i wytwarzanie
Inżynieria meblarstwa
Inżynieria rolno-spożywcza
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria usług

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
LogisticStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktorskiewięcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki o zarządzaniu i jakości

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Mechaniczny
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Politechnika Białostocka - Wydział Zamiejscowy w HajnówceHajnówka
Strona www uczelni: pb.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności