Częstochowa, Polska

Politechnika Częstochowska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Angielski język biznesu
Design i zarządzanie projektami
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość w biznesie
Logistyka
Matematyka
Menadżer żywności i żywienia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie w turystyce i sporcie
Zdrowie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria środowiskaStudia w języku angielskim
Mechanika i budowa maszynStudia w języku angielskim
Quality and Production ManagementStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biotechnologia
Budownictwo
Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Elektromobilność i energia odnawialna
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Inteligentne miasta
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Logistyka inżynierska
Matematyka stosowana i technologie informatyczne
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Metalurgia
Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych
Technologia szkła i ceramiki
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i produkcją
Zarządzanie środowiskiem

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
LogisticsStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biotechnologia
Budownictwo
Elektrotechnika
Energetyka
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość w biznesie
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Logistyka
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo informacji dla inspektorów ochrony danych osobowych
Bezpieczeństwo informacji w organizacji
Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM
Innowacje w procesach przeróbki plastycznej
Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Studia podyplomowe dla Optometrystów
Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnica (IWE)
Zarządzanie nieruchomościami

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa
Wydział Elektryczny
Wydział Infrastruktury i Środowiska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Strona www uczelni:
www.pcz.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności