Gliwice, Polska

Politechnika Śląska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MathematicsStudia w języku angielskim
Analityka biznesowa
Architektura wnętrz
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie projektami

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informaticsStudia w języku angielskim
Biomedical EngineeringStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Industrial and Engineering ChemistryStudia w języku angielskim
InformaticsStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Mining and GeologyStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i informatyka przemysłowa
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Budownictwo podziemne
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Gospodarka obiegu zamkniętego
Gospodarka surowcami mineralnymi
Górnictwo i geologia
Informatyka
Informatyka przemysłowa
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Logistyka
Mechanika i budowa maszynStudia dualne
Mechatronika
Modelowanie komputerowe
Technologia chemiczna
Technologie metali
Teleinformatyka
Transport
Transport kolejowyStudia dualne
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Automatic Control and RoboticsStudia w języku angielskim
Automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informaticsStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Industrial and Engineering ChemistryStudia w języku angielskim
LogisticsStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Materials EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanics and Machine DesignStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Mining and GeologyStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Gospodarka surowcami mineralnymi
Górnictwo i geologia
Informatyka
Informatyka przemysłowa
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowaStudia dualne
Inżynieria środowiska
LogistykaStudia dualne
Matematyka
Mechanika i budowa maszynStudia dualne
Mechatronika
Nanotechnologia
Ochrona środowiska
Pedagogika
Socjologia
Technologia chemiczna
Technologie metali
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie projektami

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria Chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki chemiczne
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Aerologia i ratownictwo górnicze
Aplikacje mobilne, sieci komputerowe, bazy danych
Architektura wnętrz i wzornictwo
Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce
Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce
Gospodarka obiegu zamkniętego w inżynierii środowiska i energetyce
Gospodarka odpadami
Grafika
Inżynieria jakości
Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej
Konstrukcje aluminiowe
Lean Manufacturing
Lider Przemysłu 4.0
Logistyka produkcji i audyt logistyczny
Logistyka transportu
Nauczanie fizyki w szkołach
Nowoczesna produkcja i logistyka – studia menedżerskie
Paliwa alternatywne i energetyczne wykorzystanie odpadów
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji
Prawo geologiczne i górnicze
Produkcja Klasy Światowej – WCM
Projektowanie i wytwarzanie maszyn specjalnych
Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość, controlling i inżynieria finansowa
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych
Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę
Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem
Technologie spawalnicze i kontrola jakości
Terapia psychomotoryczna
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie kapitałem i analityka finansowa
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym
Zintegrowane studia obróbki cieplnej i plastycznej

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Wydział Budownictwa
Wydział Chemiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Strona www uczelni:
www.polsl.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności