Koszalin, Polska

Politechnika Koszalińska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Europeistyka
Filologia
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Pedagogika
Politologia 2.0
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioanalityka chemiczna
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Ochrona klimatu
Sieci i instalacje budowlane
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Budownictwo
Ekonomia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Europeistyka
Filologia
Finanse i rachunkowość
Geodezja i kartografia
Geoinformatyka
Informatyka
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Pedagogika
Technologia żywności i żywienie człowieka
Wzornictwo
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia
Gospodarka Nieruchomościami
Kadry i płace
Kształtowanie wizerunku instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Odnawialne źródła energii
Poradnictwo żywieniowe z elementami gastronom
Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość jednostek gospodarczych
Studia menedżerskie dla praktyków
Technologia Wody, Ścieków i Odpadów
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie - menadżer jakości w przemyśle spożywczym

Inne ośrodki
Politechnika Koszalińska - Filia w SzczecinkuSzczecinek
Strona www uczelni:
tu.koszalin.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności