Koszalin, Polska

Politechnika Koszalińska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Europeistyka
Filologia
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Pedagogika
Turystyka i rekreacja
Wzornictwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Budownictwo
Ekonomia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Europeistyka
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Pedagogika
Technologia żywności i żywienie człowieka
Wzornictwo
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna

Studia podyplomowewięcej »
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym
Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia
Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
Gospodarka Nieruchomościami
Komunikacja i mediacje społeczne z elementami negocjacji
Kurs - Terapeuta zajęciowy
Odnawialne źródła energii
Oligofrenopedagogika
Produkcja mediów cyfrowych z elementami dziennikarskiego warsztatu telewizyjnego
Przygotowanie pedagogiczne
Socjoterapia pedagogiczna
Technologia Wody, Ścieków i Odpadów
Terapeuta zajęciowy
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie - Menadżer Jakości w Przemyśle Spożywczym

Inne ośrodki
Politechnika Koszalińska - Filia w SzczecinkuSzczecinek
Strona www uczelni:
tu.koszalin.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności