Kraków, Polska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Architektura
Matematyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Landscape ArchitectureStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Elektrotechnika i automatyka
Energetyka
Fizyka techniczna
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Informatyka stosowana
Informatyka w inżynierii komputerowej
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria czystego powietrza
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria medyczna
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Nanotechnologie i nanomateriały
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
Pojazdy samochodowe
Środki transportu i logistyka
Technologia chemiczna
Transport

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Additive ManufacturingStudia w języku angielskim
ArchitectureStudia w języku angielskim
Chemical TechnologyStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
EnergeticsStudia w języku angielskim
Environmental and Land EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudia w języku angielskim
Technical PhysicsStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Energetyka
Fizyka techniczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Informatyka stosowana
Informatyka w inżynierii komputerowej
Infotronika
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria czystego powietrza
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria medyczna
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
Pojazdy samochodowe
Środki transportu i logistyka
Technologia chemiczna
Transport

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika i elektrotechnika i technologie kosmiczne
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka

Studia podyplomowewięcej »
Archi:Kultura
Badania i analiza architektury historycznej
BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
CSR Management
Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa
Doradztwo zawodowe
Ekspertyza wypadku drogowego
Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi
Inżynieria ruchu drogowego
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki
Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie
Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji
Logistyka i transport drogowy
Miejski transport zbiorowy - zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie
Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE
Planowanie przestrzenne
Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)
Projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i geotechnicznych
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych
Przygotowanie pedagogiczne
Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych
Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym
Systemy CAD i przetwarzanie obrazu
User Experience & User Interface Design - Projektowanie doświadczeń i interfejsu produktu
Współrzędnościowa technika pomiarowa
Wyroby lakierowe. Technologia i zastosowanie
Zaawansowane zagadnienia BIM w architekturze i budownictwie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie chemikaliami
Zarządzanie energią
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000
Zarządzanie środowiskiem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration (MBA)

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Mechaniczny
Strona www uczelni:
www.pk.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności