Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Matematyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanics and Machine ConstructionStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Elektrotechnika i automatyka
Energetyka
Fizyka techniczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Informatyka stosowana
Informatyka w inżynierii komputerowej
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria czystego powietrza
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria medyczna
Inżynieria produkcji
Inżynieria środków transportu
Inżynieria środowiska
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Mechanika i budowa maszyn
Nanotechnologie i nanomateriały
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
Pojazdy samochodowe
Systemy i urządzenia przemysłowe
Technologia chemiczna
Transport

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Elektrotechnika i automatyka
Energetyka
Fizyka techniczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Informatyka stosowana
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria medyczna
Inżynieria produkcji
Inżynieria środków transportu
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Nanotechnologie i nanomateriały
Pojazdy samochodowe
Systemy i urządzenia przemysłowe
Technologia chemiczna
Transport

Studia doktorskiewięcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Studia podyplomowewięcej »
Badania i analiza architektury historycznej
BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Budowa, eksploatacja i modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
CSR Management
Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa
Doradztwo zawodowe
Ekspertyza wypadku drogowego
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi
Inżynieria ruchu drogowego
Jednostka prowadząca
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki
Konserwacja, kształtowanie architektury i aranżacja wnętrz obiektów sakralnych
Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie
Koordynator BIM - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji
Logistyka i transport drogowy
Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie
Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE
Napędy i sterowanie płynowe
Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych
Planowanie przestrzene
Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA)
Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych
Przygotowanie Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych
Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych
Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym
Systemy CAD i przetwarzanie obrazu
Systemy sieciowe i bazodanowe
Szacowanie nieruchomości
Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych
Współrzędnościowa technika pomiarowa
Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie chemikaliami
Zarządzanie energią
Zarządzanie infrastrukturą komunalną w inteligentnych miastach (SMART CITIES)
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową
Zarządzanie jakością wg norm ISO 9000
Zarządzanie środowiskowe
Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast
Zieleń w Układach Historycznych

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Mechaniczny
Strona www uczelni: www.pk.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności