Lublin, Polska

Politechnika Lubelska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finanse i rachunkowość
Marketing i komunikacja rynkowa
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria logistyki
Inżynieria multimediów
Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Inżynieria środowiska
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Robotyzacja procesów wytwórczych
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electrical TechnologyStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Architektura
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria materiałowa
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Rachunkowość i controlling
Robotyzacja procesów wytwórczych
Transport
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie sieciami komputerowymi
Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych
Elektroenergetyka
Nauczanie techniki
Podyplomowe Studia Pedagogiczne
Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników
Technologie energii odnawialnych
Telekomunikacja światłowodowa
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie Inwestycjami Finansowymi
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Podstaw Techniki
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni:
www.pollub.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności