Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Politechnika Łódzka

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

Kontakt:

ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tel. (48) 42 636 55 22 - informacja o numerach
fax: (48) 42 636 56 15

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Europeistyka
Matematyka
Matematyka stosowana
Menedżer żywności i żywienia
Wzornictwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
Inżynieria architektonicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria biomedycznaStudia w języku angielskim
Advanced bioinspired materialsStudia w języku angielskim
Business and TechnologyStudia w języku angielskim
Computer science & information technologyStudia w języku angielskim
Fermetation Technology and Technical MicrobiologyStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering and Applied Computer ScienceStudia w języku angielskim
Molecular Biotechnology and Technical BiochemistryStudia w języku angielskim
Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Telecommunications and Computer ScienceStudia w języku angielskim
Gestion et TechnologieStudia w języku francuskim
Analityka chemiczna
Architektura
Architektura i urbanistyka
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Biogospodarka
Biomateriały inspirowane naturą
Biotechnologia
Biotechnologia środowiska
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria architektoniczna
Inżynieria bezpieczeństwa pracy
Inżynieria biochemiczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria kosmiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria procesowa
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Ochrona środowiska
Papiernictwo i poligrafia
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo
Transport
Włókiennictwo
Włókiennictwo i przemysł mody
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
Advanced TechnologiesStudia w języku angielskim
Computer science & information technologyStudia w języku angielskim
Telecommunications and Computer ScienceStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura i urbanistyka
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
Chemia w kryminalistyce
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria procesowa
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Matematyka
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Ochrona środowiska
Papiernictwo i poligrafia
Rewitalizacja miast
Techniki dentystyczne
Technologia chemiczna
Technologia kosmetyków
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport
Włókiennictwo
Wzornictwo
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktoranckiewięcej »
Architektura i Urbanistyka
Automatyka i Robotyka
Biotechnologia
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Budownictwo
Chemia
Elektronika
Elektrotechnika
Fizyka
Informatyka
Inżynieria chemiczna
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika
Nauki o zarządzaniu
Technologia Chemiczna
Włókiennictwo

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Chemiczny
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Strona www uczelni: www.p.lodz.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności