Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Opole, Polska

Politechnika Opolska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Automatyka i robotyka
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektronika przemysłowa
Elektrotechnika
Energetyka
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria środowiska
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Przemysłowe technologie informatyczne
Systemy biotechniczne
Technologia żywności i żywienie człowieka
Technologie energetyki odnawialnej
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Automatyka i robotyka
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Europeistyka
Fizjoterapia
Informatyka
Inżynieria środowiska
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

Studia doktoranckiewięcej »
Automatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Elektrotechnika
Inżynieria produkcji
Mechanika

dr hab.więcej »
Automatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Elektrotechnika
Mechanika

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biznes międzynarodowy Unia Europejska-Chiny
Budownictwo w energetyce
Europejskie standardy rachunkowości sektora publicznego
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami masażu
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami sensomotoryki
Holistyczne zarządzanie kapitałem ludzkim
Informatyka z elementami informatyki śledczej
Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli
Neurorehabilitacja w edukacji i terapii
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość i finanse
Rachunkowość i finanse dla nauczycieli
Rozwój i utrzymanie personelu w przedsiębiorstwie
Systemy i sieci komputerowe
Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny budynków
Technika samochodowa
Technologie informacyjne w dydaktyce
Technologie informacyjne w edukacji z programowaniem
Wychowanie fizyczne dla nauczycieli
Zarzadzanie projektami w organizacjach
Zarządzanie jakością
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie, marketing i przedsiębiorczość
Zarządzanie, marketing i przedsiębiorczość dla nauczycieli

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Socrates/Erasmus
Akademicki Związek Sportowy
Orkiestra Politechniki Opolskiej
Samorząd Studencki

Akademikiwięcej »
Dom Studenta I Zaścianek
Dom Studenta II Zygzak
Dom Studenta III Pryzma
Dom Studenta IV Sokrates

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Wydział Mechaniczny
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Strona www uczelni: www.po.opole.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
UMCS-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności