Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Politechnika Poznańska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Matematyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku angielskim
Inżynieria zarządzaniaStudia w języku angielskim
Technologia chemicznaStudia w języku angielskim
Automatic Control and RoboticsStudia w języku angielskim
Electronics and TelecommunicationStudia w języku angielskim
Sustainable Building EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka w technice
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku angielskim
Inżynieria lądowaStudia w języku angielskim
Inżynieria mechanicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria zarządzaniaStudia w języku angielskim
MechatronikaStudia w języku angielskim
Technologia chemicznaStudia w języku angielskim
Automatic Control and RoboticsStudia w języku angielskim
ComputingStudia w języku angielskim
Electronics and TelecommunicationStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Budownictwo
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktoranckiewięcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Chemia
Elektrotechnika
Fizyka
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Mechanika
Nauki o zarządzaniu
Technologia Chemiczna
Telekomunikacja
Transport

dr hab.więcej »
Automatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Budownictwo
Elektrotechnika
Fizyka
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Mechanika
Technologia chemiczna
Telekomunikacja
Transport

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków
Certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
Chłodnictwo i klimatyzacja
Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym
Doradztwo zawodowe
Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej
Ekotechnologie i montaż
Euromarketing
Hurtownie danych i analiza danych dla zastosowań biznesowych
Informatyka z technologią informacyjną
Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria Pożarowa Budynków
Inżynieria wysokich napięć
Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej
Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Maszyny i urządzenia energetyki cieplnej w ekologicznym przemyśle i rolnictwie
Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych
Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy
Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu
Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych
Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego
Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie.Pomiary. Badania.
Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania
Organizacja i zarządzanie produkcją
Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów)
Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Programowanie terminali mobilnych
Proinnowacyjne zarządzanie w Wielkopolskich MSP
Projektowanie i ekspoloatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych
Projektowanie i utrzymanie sieci Carrier Ethernet
Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D
Projektowanie parametryczne w architekturze
Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym
Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych
Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego
Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego
Sieci komputerowe i aplikacje internetowe
Sieci komputerowe: urządzenia i protokoły
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Studium zarządzania jakością i konkurencyjnością przedsiębiorstw
Systemy automatyki i robotyki
Systemy baz danych
Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie
Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Techniki świetlne w architekturze
Technologie gazowe i energetyka odnawialna
Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie E-biznesem
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce
Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi
Zarządzanie ryzykiem w bankach
Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi
Zastosowanie materiałów technicznych w produkcji i eksploatacji

Biura Karierwięcej »
Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Klub Kajakowy Panta Rei przy Politechnice Poznańskiej
Akademicki Związek Sportowy
Centrum Praktyk i Karier
Europejskie Forum Studentów
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki Technicznej
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Zarządzania
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Wydział Technologii Chemicznej
Strona www uczelni: www.put.poznan.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
misjaUJ_220_Gabriela.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności