Poznań, Polska

Politechnika Poznańska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bioinformatyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Artificial IntelligenceStudia w języku angielskim
Automatics and RoboticsStudia w języku angielskim
Chemical TechnologyStudia w języku angielskim
Electronics and TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Engineering ManagementStudia w języku angielskim
Sustainable Building EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria farmaceutyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka w technice
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia chemiczna
Technologia ochrony środowiska
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Chemical TechnologyStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electronics and TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Engineering ManagementStudia w języku angielskim
Konstrukcja i eksploatacja środków transportuStudia w języku angielskim
LogisticsStudia w języku angielskim
MechatronicStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia chemiczna
Technologia ochrony środowiska
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki chemiczne
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków
Chłodnictwo i klimatyzacja
Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym
Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością
Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej
Ekotechnologie i montaż
Hurtownie danych i analiza danych
Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w przemyśle
Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu
Inżynieria Kosmiczna
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria Pożarowa Budynków
Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu
Inżynieria wysokich napięć
Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych
Nowoczesne budownictwo kolejowe
Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
Ochrona Zabytków Sztuki Inżynieryjnej
Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie.Pomiary. Badania.
Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania
Organizacja i zarządzanie produkcją
Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów)
Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Projektowanie parametryczne w architekturze
Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym
Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych
Radiokomunikacja
Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Systemy baz danych
Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie
Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Techniki świetlne w architekturze
Technologie gazowe i energetyka odnawialna
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie E-biznesem
Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce
Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektroniki
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Inżynierii Zarządzania
Wydział Technologii Chemicznej
Strona www uczelni: www.put.poznan.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności