Poznań, Polska

Politechnika Poznańska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Artificial IntelligenceStudia w języku angielskim
Automatics and RoboticsStudia w języku angielskim
Biomedical EngineeringStudia w języku angielskim
Chemical TechnologyStudia w języku angielskim
Electronics and TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Engineering ManagementStudia w języku angielskim
Sustainable Building EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektromobilność
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria farmaceutyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Lotnictwo
Matematyka w technice
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa pojazdów
Mechatronika
Technologia chemiczna
Technologie obiegu zamkniętego
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Artificial IntelligenceStudia w języku angielskim
Automatics and RoboticsStudia w języku angielskim
Biomedical EngineeringStudia w języku angielskim
Chemical TechnologyStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electrical TechnologyStudia w języku angielskim
Electronics and TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Engineering ManagementStudia w języku angielskim
Green EnergyStudia w języku angielskim
LogisticsStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Product Lifecycle EngineeringStudia w języku angielskim
Sustainable Building EngineeringStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektroenergetyka
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka przemysłowa i odnawialna
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka w technice
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa pojazdów
Mechatronika
Technologia chemiczna
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka Studia w języku angielskim
Automatyka, elektronika i elektrotechnika Studia w języku angielskim
Informatyka techniczna i telekomunikacja Studia w języku angielskim
Inżynieria lądowa i transport Studia w języku angielskim
Inżynieria materiałowa Studia w języku angielskim
Inżynieria mechaniczna Studia w języku angielskim
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Studia w języku angielskim
Nauki chemiczne Studia w języku angielskim
Nauki o zarządzaniu i jakości Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
-
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i zagrożenia CBRNE
Energetyka jądrowa
Hurtownie danych i analiza danych - - -
Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0
Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria Pożarowa Budynków
Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu
Inżynieria systemów zasilania wodorem
Inżynieria wysokich napięć - - -
Nowoczesne budownictwo kolejowe - - -
Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
Organizacja i zarządzanie produkcją
Planowanie przestrzenne - skala miasta i regionu
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
Radiokomunikacja
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Systemy baz danych
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce
Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Inżynierii Zarządzania
Wydział Technologii Chemicznej
Strona www uczelni:
www.put.poznan.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności